1999 Hájnikova žena 1 foto © Filip Lašut
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Hájnikova žena

Divadlo V.O.S.P. Hviezdoslav pri MsKS v Dolnom Kubíne
Tvorivý čin roka 1999 za inscenáciu Hájnikova žena

Autor textu: Pavol Országh Hviezdoslav (na motívy)
Réžia: Silvester Lavrík

Autor fotografií: Filip Lašut

Súťažte so Scénickou Žatvou