2014 Opulentná sviňa (c) Erik Bartoš
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Opulentná sviňa

Divadelná skupina DISK, Trnava
Tvorivý čin roka 2014 za inscenáciu Opulentná sviňa

Autor textu: Blaho Uhlár a kol.
Réžia: Blaho Uhlár

Autor fotografií: Erik Bartoš

O inscenácii

Inscenácia, ktorá sa napokon stala aj víťaznou, bola Opulentná sviňa v podaní Divadla Disk z Trnavy. Tvorcovia použili svoj tradičný spôsob narábania s textom. Opäť ide o voľne improvizované a fixované tematické bloky a výstupy na rôzne témy, ktoré prepája azda práve názov inscenácie. Kto je vlastne opulentná sviňa? Alebo sme už na hrane opulentnosti všetci? Doba sama osebe je opulentná sviňa? Takéto otázky sa objavujú stále. V inscenácii sa používa expresívny jazyk a rovnako aj expresívne obrazy. Opäť sú to výseky reality. Výseky povýšené na metaforu.

Možno je to svet po postapokalyptickej katastrofe, kde už vidíme len jeho zvyšky, kde len márne môžeme snívať o levanduľových poliach. Od témy generačnej výmeny, ktorá dominovala v niekoľkých ostatných inscenáciách, sme pri transgendrových, mužsko-ženských, možno banálne vzťahových témach. Je to ilúzia aj dezilúzia lásky. Jej absencia a márnosť. Cez rodinné modely a ich dekonštrukcie, cez osamelé ženy robia tvorcovia s režisérom Blahom Uhlárom výskum opulentnosti. Aj dekadencie. V divadelnej skratke, ktorú vypúňajú, opäť raz, desivým posolstvom. Je to svet ukotvený kdesi medzi Rabelaisom a Beckettom. Svet čakania na lásku, lebo láska už nie je. Svet, kde ženy nechcú rodiť deti, ale definitívne pracovať; kde deti, ktoré prichádzajú na svet, raz isto urobia nejaký atentát na vlastných rodičov. Opäť raz. Inscenácia má svoju futuristicko-domácku vizuálnosť. Sme v laboratóriu, rovnako ako na zničenom území, kde je vstup zakázaný. Inscenácia má aj napriek voľnému viazaniu obrazov známky štruktúry – od privátneho k verejnému, od osobného k spoločenskému. Nie je príťažlivá na prvú mocninu a aj jej opulentnosť je skôr reflexiou opulentnosti. Paradoxne, lásky. Opäť raz.

Miriam Kičiňová (Žatva, detsko-dramaticky tvorivá. In Javisko 3/2014)

V časopise Javisko 3/2014 o Scénickej žatve 2014
  • Žatva, detsko-dramaticky tvorivá (Miriam Kičiňová)
  • Tvorivé zlomy Blaha Uhlára (rozhovor s Blahom Uhlárom pripravila Jaroslava Čajková)
  • Volanie po zmene (rozhovor s Lenkou Lázňovskou pripravila Jaroslava Čajková)

Súťažte so Scénickou Žatvou