2006 Padesátka čb foto © Filip Lašut
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Padesátka

Divadelná skupina DISK, Trnava
Tvorivý čin roka 2006 za inscenáciu Padesátka

Autor textu: Vlado Janček a kol.
Réžia: Dušan Vicen

Autor fotografií: Filip Lašut

O inscenácii

Jedinou konzistentnou inscenáciou prehliadky (Cena za tvorivý čin roka) bola Padesátka Divadelnej skupiny DISK z Trnavy. Tvorcami sú, so spoluúčasťou členov súboru, autori D. Vicen (zároveň režisér), V. Janček, ktorí dali svojmu dielu podtitul Tragédia dell ́arte. Ak by sme správne toto pomenovanie preložili, znelo by – Profesionálna tragédia. Nuž, čosi, pri určitej nepresnosti použitia parafrázy pojmu commedia dell ́arte, by na tom bolo. Táto scénická kompozícia (scéna M. Mikula, kostýmy J. Pálfy – Salzerová), ktorá koketuje so surrealizmom, symbolizmom a s mnohým, čo do divadla priniesla postmoderna, je totižto akousi bilanciou päťdesiatnikov. Súbor oslávil päťdesiatku a okolo abrahámovín sa pohybuje väčšina súboru. Je to neveselá bilancia, pitoreskná, aj komická, aj tragická, reflektujúca zmätky prežitého. Pokojne by sme mohli hovoriť o generačnej výpovedi, hoci doteraz sa toto označenie používalo najmä v súvislosti s mladými. Alebo inak, generačná výpoveď bývalej mladej generácie. Skúsený a disponovaný súbor (J. Rampák, D. Gudabová, V. Bednárik, P. Lančarič, M. Brežák, Z. Kazimírová, I. Kazimír) vytvoril galériu postavičiek s pôvabom groteskného. A najmä nijako sa nerozchádzal s režijným vedením a tvaroslovím inscenačného celku. (Súbor na SŽ postúpil z prvého miesta prehliadky alternatívneho divadla v Levoči.)

Vladimír Štefko (Zápas o poctivý dialóg InJavisko 4/2006)

Čože je to päťdesiatka...

Trnavská Divadelná skupina DISK, známa u nás i v ďalekom či bližšom zahraničí, ktorá nedávno oslávila päťdesiatku svojej zmysluplnej existencie, znovu presvedčila svojím režijno-dramaturgickým poňatím i hereckým uchopením našej rozporuplnej skutočnosti až v takmer surrealistickom háve. Predstavenie Padesátka si zaslúžene odnieslo Cenu za tvorivý čin roka. Tvorcovia venovali svoju inscenáciu všetkým bývalým aj terajším členom DISK-u s poznámkou, že „so spomínaným výročím nemá nič spoločného a akákoľvek podobnosť s akýmikoľvek osobami a udalosťami je čisto náhodná! (Iba ak by nie…)“ Táto zameranosť však iste oslovila viacerých, nielen mňa, ktorá som herecky začínala vo vtedy ešte Ochotníckom divadelnom súbore OB – Kopánka Trnava pred 39-timi rokmi. Vedúci súboru Milan Brežák má za sebou nepretržitých 42 rokov v DISK-u a „prvý milovník súboru“ Ján Rampák až 44. Ako som sa dozvedela, za 50 rokov sa v súbore vystriedalo okolo 230 členov. A na výročnú päťdesiatku väčšina z nich pozvanie prijala. „Veľmi dobre sa cítili,“ pokračoval Janko Rampák, „mal som z toho veľkú radosť, bola to odplata za námahu, ktorú sme vynaložili na jej prípravu.“

Bohuslava Vargová-Hábovčíková (Čo sme na Scénickej žatve počuli…. In Javisko 4/2006)

V časopise Javisko 4/2006 o Scénickej žatve 2006
  • Zápas o poctivý dialóg: Scénická žatva 2006 (Vladimír Štefko)
  • Čo sme na Scénickej žatve počuli… (Bohuslava Vargová-Hábovčiková)
  • Postrehy účastníka (Jaroslav Lacko)
  • Ex post (Alena Štefková)

Súťažte so Scénickou Žatvou