1984 Pozvanie - divadlo O titulka
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Pozvanie

Detské divadelné štúdio „O“ pri DK ROH v Púchove
Tvorivý čin roka 1984 za inscenáciu Pozvanie

Autor textu: Elena Zlatošová
Réžia: Elena Zlatošová

Autor fotografií: Ján Láclavík / Samuel Uhrín

Súťažte so Scénickou Žatvou