2002 Quasimodo čb foto © Filip Lašut
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Quasimodo

Tanečné divadlo STYLE, Bánovce nad Bebravou
Tvorivý čin roka 2002 za tanečnú kompozíciu Quasimodo

Autor textu: Victor Hugo (na motívy)
Réžia: Juraj Lech

Autor fotografií: Filip Lašut

O inscenácii

Juraj Lech pripravil pre Tanečné divadlo STYLE z Bánoviec nad Bebravou tanečné prerozprávanie slávneho románu Victora Huga. Do libreta sa mu podarilo dostať všetko dôležité z príbehu, ba i dosť matérie pre tanečníkov. Výsledné predstavenie v Martine šokovalo vyspelosťou, technickou pripravenosťou a hereckým naplnením sugestívneho divadla. Ak porota navrhla na Cenu za tvorivý čin roku práve toto predstavenie, chcela tým podčiarknuť, kam až v zvládaní divadelných profesií môžu amatéri u nás zájsť.

Oleg Dlouhý (Jubileum ako vizitka)

Celé hodnotenie Olega Dlouhého ako aj mnoho článkov o jubilejnom 80. ročníku Scénickej žatvy si môžete prečítať v archívnom čísle časopisu Javisko 7/2002.

Z formálneho hľadiska je Ouasimodo jednoduchou inscenáciou. Režisér a choreograf nepotreboval vonkajšie efekty ani veľkú výpravu. Bol náznakový, o to však prístupnejší. Dôraz kládol na techniku svojich hercov, ktorú len prehlboval emočným naplnením. V ich príbehu sa celý čas konfrontovali krása a škaredosť, komickosť a tragickosť. Zaujímavé na tom však je, že sa pohrávali aj s detailmi, vyhrávali tanečné variácie dynamicky a nikdy nezabúdali na myšlienku, ktorú chceli tlmočiť.

Vladislava Fekete (Tanec a divadlo v jednom)

Celé hodnotenie Vladislavy Fekete ako aj mnoho článkov o jubilejnom 80. ročníku Scénickej žatvy si môžete prečítať v archívnom čísle časopisu Javisko 7/2002.

Javisko 2002-07 – výber pre SŽ

V časopise Javisko 7/2002 o Scénickej žatve 2002
 • Predstavenia predstavení: 80. ročníkov súťaží slovenských ochotníkov (Mišo A. Kováč)
 • Z pamäti riaditeľky festivalu (Alena Štefková)
 • Jubileum ako vizitka (Oleg Dlouhý)
 • Pochybnosti člena lektorského zboru (Géza Hizsnyan)
 • Zabíjačka na jednom dvore (Dagmar Inštitorisová)
 • O sezóne po sezóne (Ľubo Šárik)
 • Děti v Martině aneb Kudy na to (František Zborník)
 • Miniatúry (Dagmar Inštitorisová)
 • Tanec a divadlo v jednom (Vladislava Fekete)
 • Netreba stavať hierarchie (rozhovor s Jurajom Lechom pripravila Vladislava Fekete)
 • A ešte niekoľko chvál (Dagmar Inštitorisová)

Súťažte so Scénickou Žatvou