1987 Rozprávka zo smetiska - divadelný súbor LANO titulka
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Rozprávka zo smetiska

Detský divadelný súbor LANO pri ĽŠU v Bratislave
Tvorivý čin roka 1987 za inscenáciu Rozprávka zo smetiska

Autor textu: Ľubomír Feldek a Alexandra Skořepová
Réžia: Alexandra Skořepová

Autor fotografií: Ján Láclavík / Samuel Uhrín

Súťažte so Scénickou Žatvou