2015 Sto rokov samoty
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Sto rokov samoty

Divadelný súbor Slúchadlo, Nitra
Tvorivý čin roka 2015 za inscenáciu Sto rokov samoty

Autor textu: G.G. Marquez, Šimon Spišák
Réžia: Šimon Spišák

Autor fotografií: Erik Bartoš

O inscenácii

Sto rokov samoty nebolo inscenovanie Márquezovho románu, ako pôvodne, možno trochu schválne zavádzajúco, tvorcovia v bulletine uviedli. Román slúžil vybranými prvkami, dejovými udalosťami či mikrosituáciami len ako voľná inšpirácia pre herecké, postupne fixované improvizácie. Zmysel pre hravosť, veľká dávka recesie, vtipná vulgárnosť aj autorský komentár k románu a vlastné výmysly zmenili Márquezových Sto rokov samoty na Sto rokov samoty členov súboru. Spájanie románu s prvkami popkultúry, magického realizmu a pradávnej mytológie či archetypálnosti s ich ľahko ironizovanými súčasnými ekvivalentmi boli sviežim prekvapením. Iste, dalo by sa namietať a uvažovať o hierarchizácii použitých prvkov, o cite pre mieru, ale neporiadok, ktorý v každej minúte vznikal na javisku, bol zámernou polemikou s divadelnou konvenciou a tú prekonalo priehrštie skutočne nečakaných a originálnych nápadov. Vychádzajúc z vlastných vnútorných zdrojov (pohybové, hudobné, herecké danosti, osobné skúsenosti a inklinácie) a názorov Nitrania priniesli dlho čakané, „drzé, odvážne“ a hlavne slobodné rozčerenie stojatých vôd divadla mladých.

Elena Knopová (Stojaté vody amatérskeho divadla sa predsa len trocha pohli. In Javisko 3/2015)

V časopise Javisko 3/2015 o Scénickej žatve 2015
  • Stojaté vody amatérskeho divadla sa predsa len trocha pohli (Elena Knopová)
  • Zmena – k lepšiemu? (Jaroslava Čajková)
A toto ste už videli?

Súťažte so Scénickou Žatvou