Tertium non Datur 2
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Tertium non datur

Divadelný súbor DISK, Trnava
Súťaž: Belopotockého Mikuláš, Prúdy súčasného divadla

O inscenácii

„Nič tretie neexistuje“ sa v Aristotelovskej logike uvádza ako dôkaz nemožnosti existencie viacerých právd. Žijeme v zmätku až terore protichodných informácií osobujúcich si nárok na absolútnu pravdu. Vzdialená komunikácia, slovo ustupuje do úzadia, často je nezrozumiteľné. Vnútorné napätia, groteskné až estrádne výstupy, herecká bravúra, logicky začínajúce akcie vrcholia v kreáciách oprostených od logiky, kauzálnu konzekvenciu nahrádza snová následnosť. Vynárajú sa fantómy a nevieme, či v skutočnosti, alebo v hlavách aktérov.

65. divadelná sezóna, 74. premiéra

Premiéra: 30. novembra a 14. decembra 2019 v Divadelnom štúdiu DISK v Trnave.

Projekt finančne podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia, Mesto Trnava, PwC Nadačný fond v Nadácii Pontis a Trnavský samosprávny kraj.

Tvorivý tím

Scenár vznikol metódou kolektívnej tvorby od 6. marca do 30. novembra 2019.
Réžia: Blaho Uhlár
Svetlá: Blaho Uhlár
Zvuk: Michal Žák
Výtvarná koncepcia: Miriam Struhárová
Výber hudby: Blaho Uhlár
Foto a videozáznam: Jana Grancová.

Hrajú: Monika Babicová, Daniel Duban, Missi Chudá, Zuzana Jankowská, Veronika Ostatníková a Jano Rampák

O Divadelnom súbore DISK

Divadelný súbor Kopánka (DISK) vznikol v roku 1955 v trnavskej štvrti Kopánka a patrí k najstarším ochotníckym súborom na Slovensku. Zakladateľom súboru a prvým režisérom bol Egídius Norulák. DISK zo začiatku inscenoval hry slovenských a svetových autorov. Najvýraznejšími režisérmi tohto obdobia súboru boli Július Farkaš, Vendelín Kufel a Mikuláš Fehér.

Od roku 1986 súbor spolupracuje s režisérom Blahom Uhlárom. Inscenácie tvorí autorskou metódou. Žánrovo sa zaraďuje tvorba DISK-u medzi polytematickú dekompozíciu. Keď Blaho Uhlár založil Divadlo S.T.O.K.A., do roku 2006 prerušil režisérsku spoluprácu s Diskármi. V tomto období režíroval na Kopánke Dušan Vicen a úspešne nadviazal na Uhlárovu tvorbu.

Autorské inscenácie DISK-u oceňuje divadelná kritika, poroty na amatérskych súťažiach a diváci. DISK provokuje, rebeluje a zabáva. Súbor získal 4 krát cenu Tvorivý čin roka na Scénickej žatve v Martine.

Súbor pracuje súvisle, každú sezónu uvádza novú inscenáciu. Od roku 2007 pravidelne hrá v Divadelnom štúdiu DISK v Trnave na Kopánke, ktoré je jednou zo stálych divadelných scén v Trnave. Štúdio je zamerané na alternatívne divadlo. Súbor uviedol 74 premiér, najnovšou je Tertium non datur v novembri 2019.

Súťažte so Scénickou Žatvou