1992 Hamlet fragmenty a slová - Pezinské rozprávkové divadlo
Prehrať video
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Hamlet – fragmenty a slová

Pezinské rozprávkové divadlo pri MsKS v Pezinku
Tvorivý čin roka 1992 za inscenáciu Hamlet – fragmenty a slová

Autor textu: Erik Rengraber, Vlado Sadílek, William Shakespeare
Réžia: Vlado Sadílek

Autor fotografií: Filip Lašut

O inscenácii

Žatva je nesúťažnou prehliadkou. Ale len zdanlivo, takpovediac de jure. Vyhlásením prémie ministerstva kultúry SR za tvorivý čin roka martinský divadelný maratón (z celkového počtu 19 súborov 6 bolo zahraničných) má svojho víťaza. V tomto roku prestížnu cenu z rúk štátneho tajomníka MK SR I. Mjartana prevzal režisér V. Sadílek za svoju i svojskú, originálnu inscenáciu Hamleta v súbore Pezinského rozprávkového divadla. V podtitule Hamleta režisér uviedol: Fragmenty a slová, čím predznamenal redukciu zložitého dramatického a motivačno-fabulačného pradiva Shakespearovej predlohy. Režisér Sadílek si však redukciou situáciu neuľahčil, skôr naopak, skomplikoval si ju. Obohacuje totiž “fragmenty a slová” o nové významové podtexty, myšlienky i filozofiu. Scénická nadstavba Hamleta je Sadílkom invenčne vyšpekulovaná, je divadelne sugestívna, až šokujúca. Vyrastá z vyhranenej estetickeji myšlienkovej konštrukcie, s ktorou sa divák môže, ale aj nemusí stotožniť.

Marián Mikola (Ambícia a výsledky – (ne)priama úmera?)

Celé hodnotenie a ďalšie články o Scénickej žatve 1992 a ďalšie články nájdete v časopise Javisko z roku 1992.

Javisko 1992 – výber pre SŽ

V časopise Javisko 12/92 o Scénickej žatve 1992
  • Ambícia a výsledky – (ne)priama úmera? Po sedemdesiatom súťažnom ročníku (Marián Mikola)

Súťažte so Scénickou Žatvou