1989 Zberné stredisko - divadlo Jána Chalúpku titulka
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Zberné stredisko

Divadelný súbor Jána Chalúpku pri ZK ROH Mostáreň v Brezne
Tvorivý čin roka 1989 za inscenáciu Zberné stredisko

Autor textu: Dušan Kovačevič
Réžia: Ľuboslav Majera

Autor fotografií: neznámy

A toto ste už videli?

Súťažte so Scénickou Žatvou