1977 Zo života hmyzu - divadlo Z titulka
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Zo života hmyzu

„Z“ divadlo pri DO SZM v Zelenči
Tvorivý čin roka 1977 za inscenáciu Zo života hmyzu

Autor textu: Karel a Josef Čapkovci
Réžia: Jozef Bednárik

Autor fotografií: Alexander Vladár

A toto ste už videli?

Súťažte so Scénickou Žatvou