EKOKRITICKÝ PANEL: Večer Lakomca

Scénická žatva, 23. 10. 2021

Jean Baptiste Poquelin Moliére

Lakomec

Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o.z. , Prievidza

Môj známy často hovorieva, že jeho podnikateľský úspech súvisí s tým, že si pestuje súbor špecifických osobných vlastností, medzi ktoré počíta aj dostatočnú lakomosť. On ju však nazýva aj obozretnosť v narábaní s finančnými prostriedkami. Takéto relativizovanie pomenovania podstaty osobnostnej vlastnosti je možno aj kľúčom k výkladu Harpagonovej „šetrnosti“. Ale viacej o tom trochu neskôr.

Prievidzský súbor svojím Lakomcom naštartoval v sobotu večer svojskú spanilú jazdu zapriahnutú osvedčenými divadelnými koňmi v podobe mimoriadnej kvality hereckého súboru, nekonvenčnej režijnej koncepcie, hravej podoby scénickej hudby, funkčnej scény a nadpriemernej kostýmovej výpravy. Rokmi systematicky nadobúdané skúsenosti všetkých zložiek sa mohli zúročiť v suverénnej kontrole temporytmu inscenácie a pretaviť skoro až v rutinné „zrežírovanie“ všetkých zvyčajne problematických javiskových súhier. Večer Lakomca frčal rezko, neotrelo, energicky a hlavne neohrozene.

Výrazným, až zásadným vkladom do inscenačnej skladačky sa stalo koncepčné uchopenie postavy Harpagona á la Funes v podaní Evy Liškovej. Jej fyzické dispozície v kontraste s urastenými spoluhráčmi násobili komično javiskových situácii, avšak za suverénnej kontroly hlavnej predstaviteľky. Tu podozrievam režiséra z marketingovej špekulácie v zmysle predpokladu ľahšieho dosiahnutia úspechu u divákov. Imitácia notorický známych hlasových prejavov francúzskeho komika pôsobila ako udička pre po zábave bažiace publikum. Ponúka sa úvaha o skôr spomínanej relatívnosti lakomstva a jeho dramaturgickej polohy v kontexte moderného výkladu. V prípade Palikovej réžie Harpagon vyvolával skôr sympatie, v žiadnom prípade nebudil dojem odpudivého despotu. Všetky ostatné postavy ich predstavitelia stvárňovali umelecky poctivo a v niektorých prípadoch aj originálne.

Inscenácia dosahuje parametre nejedného profesionálneho slovenského divadla a niektorí herci súboru by mohli so cťou konkurovať profesionálom.

Jaroslav Valek

FOTO: Jakub Jančo

Scénická žatva 2021