EKOKRITICKÝ PANEL: Kengura – neľudskosť spoločnosti aj jednotlivcov

Scénická žatva, 23. 10. 2021

Absurdná dráma japonského autora Becujaka Minorua vychádza z odkazu Samuela Becketta. Jej hlavnou témou je práve neľudskosť spoločnosti a jednotlivcov v podobe manipulácie, odopierania práv, slobody a názorov. Vyústenie tejto neprávosti je až fatálne. Byť súčasťou davu aj s negatívnym myslením a konaním je obrovským defektom spoločnosti, ktorý sa tiahne dejinami ľudstva už stáročia. Práve intenzívna informovanosť o tejto téme je v dnešnej dobe nevyhnutná.

Divadlo G z Trebišova disponuje veľmi silným hereckým súborom, ktorého kvalitatívny potenciál je na vysokej úrovni. Herci majú bravúrne zvládnutú javiskovú reč a javiskový pohyb v ohraničenom priestore v podobe móla, ktoré je ústredným dejiskom dramatických situácií. Tie vedú diváka po linke metaforického príbehu kengury, na ktorom sa dá zasmiať a mávnuť rukou, až kým si človek neuvedomí, že aj on je súčasťou krutej hry. Nezáujem o životy a osud ostatných postáv je až mrazivým odkazom pre dnešnú spoločnosť.

Režijno-dramaturgická koncepcia je umne vystavaná vo všetkých divadelných zložkách. Podporenie čitateľnosti jednotlivých dramatických situácií by však inscenácii pomohlo, najmä ujednotenie si hlavných tém v súvislosti s konaním postáv. Hlavná postava – obeť muža, ktorý je ako jediný bosý a chce slobodne odcestovať do Indie, zostáva pasívna v konaní od začiatku až do konca. Je veľmi dôležité, aby sa jeho konanie viac vnútorne motivovalo a tak podnietilo boj v jeho ceste k odchodu na loď, na ktorú sa tak úporne snaží dostať. Rovnako i postava Poeta (pracovne nazvaného „Cháron“) potrebuje svoj cieľ viac sprítomniť, aby nezostal len v naznačenej rovine. Podobne by inscenácii pomohlo viac znakovo odlíšiť snovosť obrazov, ktoré splývajú so skutočnými situáciami prebiehajúcimi v aktuálnej chvíli na javisku. Tento fakt zlyhania nastáva aj kvôli ponurému svieteniu, ktoré umocňuje monotónnosť niektorých scén.

Každopádne inovatívnosť výberu dramatickej predlohy nasvedčuje, že súbor sa posúva k hľadaniu ďalších divadelných prostriedkov, ktoré len pomôžu veľmi šikovnému umeleckému tímu napredovať.

Katka Hitzingerová

FOTO: Michal Lašut

Scénická žatva 2021