Scénická žatva tento rok bez víťazov

Scénická žatva, 21. 10. 2021

V Martine sa skončil 99. ročník Scénickej žatvy, najstaršieho festivalu neprofesionálneho divadla na Slovensku. Tento rok pre pandémiu COVID-19 sa festival uskutočnil v netradičnom jesennom termíne a v zmenenej, nesúťažnej podobe. Napriek tomu do Martina prilákal ochotníkov z celého Slovenska.

príspevok začína o 43:31 min.

Zdroj: Správy RTVS, 24. 10. 2021

Scénická žatva 2021