SPOZA EKOPONY: Išli za peniazmi, prišli so skúsenosťami

Scénická žatva, 21. 10. 2021

Au-pairky

DS Fireball, ZUŠ Ľudovíta Fullu, Ružomberok

S režisérkou  Annou Mišurovou

Každý z nás pozná niekoho, kto s vidinou kráľovskej výplaty zamieril na prelome tisícročia na Britské ostrovy. Hodiny nepohodlia pretrpeli oficiálne v autobuse kvôli cene cestovného lístka, v skutočnosti dali prednosť kolesám pred krídlami kvôli nižším emisiám. Z oberania jahôd, či stráženia detí ostali všetkým bohaté skúsenosti, niektorým úsmevné spomienky, iným  potomstvo, no viacerým pocity poníženia a frustrácie.

Dramatik Viliam Klimáček je autorom hry dámskej štvorice aupairiek zo Slovenska, ktoré na žúrke v akomsi londýnskom byte rozpovedia  svoje skúsenosti zo starostlivosti o druhých.  Dievčenský kolektív z Ružomberka sa na podnet Anny Mišurovej rozhodol pre inscenovanie sociálnej klímy Klimáčkovich hrdiniek. Smelý plán sa podaril len z polovice, keďže okolnosti dovolili spracovať len niekoľko obrazov hry.

Nebolo to však kvôli šetreniu papiera na scenár. „Zaúradovala pandémia a stihli sme vystavať len časť inscenácie, asi tri obrazy. Napriek tomu sme sa rozhodli hrať, pretože to bola pravdepodobne posledná možnosť verejnej prezentácie v tejto konštelácii. Dozrel čas a dievčatá sa zakrátko rozkotúľajú na všetky svetové strany,“ hovorí vedúca súboru Fireball.

Súbor pred niekoľkými sezónami pripravoval inscenáciu hry Ireny Douskovej o jej ikonickej postavičke Helenke Součkovej. „Prebehlo aj stretnutie a diskusia s pánom, ktorý mal ešte v živej pamäti roky normalizácie. Nikdy nezačneme pripravovať inscenáciu bez toho, aby sme si analyzovali ďalšie texty autora,“ tvrdí režisérka.

Dievčatá spojili výstavbu inscenácie s príbehmi a postrehmi z úst svojich blízkych a známych. Samé s obdobnými zážitkami našťastie nemajú skúsenosť. „Vychádzali sme z kuloáru informácií od ľudí, ktorí podobné situácie zažili a ktoré sme si spoločne zostavili, keď sme sa bližšie zoznamovali s témou hry,“ potvrdzuje režisérka inscenácie.

Anna Mišurová pracuje s  dievčatami permanentne už osem rokov a má možnosť pozorovať ich vývoj. Hoci sama priniesla do pléna Klimáčkov text, nepovažuje sa za direktívnu režisérku. „S dievčatami sme rovnocenné. Vediem ich k spoločnej tvorivej práci a participácii, čoho výsledkom sú aj Au-pairky.“

pani Švoňavá

FOTO: Michal Lašut

Scénická žatva 2021