Divadelné súbory na multižánrovom festivale tvorivosti TVOR•BA 2024

Rozmanitosť, originalita a jedinečnosť. To všetko spája divadelné súbory, ktoré už onedlho predstavia svoje umenie na multižánrovom festivale tvorivosti TVOR•BA 2024.

Pestrý výber tém a osobité spracovanie zaručí neopakovateľný zážitok divákom každej vekovej kategórie.

Vnútorný svet šikanovanej Tyry priblíži detský divadelný súbor Úsmev, víťaz kategórie recitačné kolektívy a divadlá poézie detí na Hviezdoslavovom Kubíne 2023.

Mladí divadelníci so svojimi inscenáciami uspeli na viacerých celoštátnych divadelných súťažiach a prehliadkach. Inak to nebolo ani v prípade hry Tyra, ktorá je adaptáciou knižnej predlohy Vivaldi od nórskej spisovateľky Helge Torvundovej.

Inscenácia predostiera príbeh dievčaťa, ktoré sa stretáva so šikanovaním na škole. Pre Tyru je škola miestom bez slov, miestom, kde na ňu dievčatá zízajú a prestanú rozprávať, keď ide okolo, miestom, kde sa cíti úplne sama. Útechu však nachádza vo svete hudby a vďaka svojmu mačiatku.

Kolektív mladých herečiek takouto formou odkrýva detské prežívanie bolestných chvíľ a podčiarkuje to, že Tyrou môže byť ktorékoľvek dieťa, a to aj bez toho, aby sme si to všimli na prvý pohľad.

Réžia: Ivana Kurčinová

Slovenská klasika ožije v podaní divadla Naboso

Herecké zoskupenie divadla Naboso tvorí 7 ,,divných“ mladých ľudí, ktorí sa radi zamýšľajú. V inscenácii Slovo o Jankovi sa preto snažia zistiť, kto to vlastne je. Vedú s ním dialóg a kladú si rôzne otázky. Kde chodí nakupovať? Má správne stravovacie návyky? Využíva svoje právo slobodne voliť? Vie, čo je to metafora, metonymia, epizeuxa a veršový presah? Aké meno má napísané v čitateľskom preukaze? Kde ho dnes možno stretnúť?

Inscenácia je metaforou osamelosti v pohybe, svetle, vode, zvuku a slove. Okrem toho je aj dôkazom, že slovenská klasika má svoje miesto na divadelných doskách.

Inscenácia Slovo o Jankovi získala hlavnú cenu v kategórii recitačné kolektívy a divadlá poézie mládeže a dospelých na Hviezdoslavovom Kubíne 2023.

Réžia: Štefan Foltán

Nevyčerpateľnú tému medzigeneračných rozdielov zobrazí detský divadelný súbor Bodka

Pod vedením Silvie Svákusovej vytvoril veľkokrtíšsky divadelný súbor Bodka inscenáciu Úschovňa, s ktorou zvíťazili na celoštátnej súťaži a prehliadke Zlatá priadka 2023. Inscenácia je založená na medzigeneračných rozdieloch medzi deťmi a rodičmi. Tie bývajú častou príčinou hádok v nejednej domácnosti. Úschovňa sa tak stala metaforou a miestom, kam by väčšina rodičov svoje ratolesti z času na čas odložila. Avšak nazeranie na danú tému nie je vôbec také čierno-biele, ako sa spočiatku môže zdať.

Réžia: Silvia Svákusová

Inscenácia Cholesterol zaplaví publikum značnou dávkou expresívnosti a originálnym jazykom

Divadelný súbor DISK zvíťazil  na celoštátnej súťaži a prehliadke divadla dospelých Belopotockého Mikuláš 2023 s inscenáciou Cholesterol. Divákov sprevádza sedem hercov, ktorí ich vtiahnu do svojho vnútorného sveta, v ktorom sa miešajú banálne rozhovory s nutkavými obsesiami, úvahy o nenávisti a láske, vzťahy nežné, ale aj veľmi surové.

Súbor sa naďalej vyjadruje svojím typickým originálnym jazykom, či už skutočným, alebo pohybovým. Expresionistické prvky je však možné pozorovať aj vo výtvarnom poňatí inscenácie.

Réžia: Blaho Uhlár

Nadčasovú komédiu Ženba uvedie Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI

Po viacerých úspešných inscenáciách sa divadelný súbor pustil do slávneho titulu Nikolaja Vasilieviča Gogoľa s názvom Ženba. Množstvo komických situácií, ktorými je príbeh prepletený, umožňuje a vytvára veľký priestor na hereckú prácu.

Divadelná komédia otvára problematiku svadobnej etikety, pričom samotný dej hry je vsadený do súčasnejších reálií, čím sa zvýraznila jej atraktivita a potvrdila už spomínaná nadčasovosť.

Réžia: Peter Palik

Divadelný súbor B+S ponúka náhľad do sveta mladých

Neschopnosť porozumieť svetu a hlavne sebe. Nad podobnými otázkami sa zamýšľajú herci v inscenácii Daddy Freud, s ktorou zvíťazili na celoštátnej súťaži a prehliadke divadla mladých  FEDIM 2023. Daddy Freud je hra plná autentických dialógov, prostredníctvom ktorých hlavní protagonisti odhaľujú situácie z detstva či minulosti a zároveň sa pokúšajú jeden druhému porozumieť. V centre pozornosti je predovšetkým mladý človek, ktorý hľadá svoje miesto v prítomnosti.

Réžia: Marica Šišková

Multižánrový festival tvorivosti TVOR•BA je určený pre všetkých, ktorí umelecky tvoria, pre tých, čo majú radi umenie alebo sa o ňom chcú dozvedieť viac. Organizátorom festivalu je Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.

Viac informácií a kompletný program festivalu nájdete na www.tvor-ba.sk