Ocenenie Scénický veniec

Ocenenie Scénický veniec

Cena Michala Kováča – Adamova
Alena Štefková za celoživotný prínos ochotníckemu divadlu

Najlepšia hudba
Adrián Malovaník za inscenáciu NO LAND divadla dNO, Námestovo

Najlepší chorég
Ivana Kurčinová za inscenáciu Tyra detského divadelného súboru Úsmev pri ZŠ s MŠ Babín

Najlepšia scénografia
Divadelný súbor Naboso pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra za inscenáciu Slovo o Jankovi

Najlepšia dramaturgia
Divadelný súbor B+S pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra za inscenáciu Daddy Freud
a
Divadelný súbor DISK, Trnava za inscenáciu Cholesterol

Cena za kolektívny herecký výkon
Divadlo dNO, Námestovo za inscenáciu NO LAND
a
Divadelný súbor Drobátka, Martin za inscenáciu Môj skvelý brat Robinzon

Jurodivý umelecký prednes
Denis Šatan za umelecký prednes Karol D. Horváth: Absolútny sluch

Najlepšia réžia
Lukáš Kubík za inscenáciu NO LAND divadla dNO, Námestovo

Prekvapenie Žatvy
Divadelný súbor Naboso, Nitra za inscenáciu Slovo o Jankovi