Festivalový denník 100+1 č. 2/4

Festivalový denník 100+1 číslo 2 (SŽ 2023)

Mykoríza slovenského divadelníctva

Úvodník

Za všetkým, čo je, ba dokonca aj čo nie je, sa kdesi z pozadia týči pojem: komunikácia. V súčasnosti je komunikácia absolútne samozrejmou súčasťou našich životov. Prenos informácií uľahčujú rôznorodé medzičlánky, internetom počnúc a sociálnymi sieťami končiac. Avšak aj za týmito prostriedkami čnie čosi vyššie: networking alebo zosieťovanie. Rozsiahla spleť prepojení, z ktorej benefitujú všetci zúčastnení najmä bezprostrednou výmenou životne dôležitých informácií, inšpirácií, podnetov, alebo aj vyhrážok.

Avšak nemyslime si, že komunikačné siete sú ľudským vynálezom. Sú tu oveľa dlhšie (rádovo niekoľko stoviek tisíc rokov) a navyše vyskytujú sa v mnohých podobách. A tie vznikli častokrát samovoľne. Napríklad také huby. Okrem toho, že svojím zjavom a životným cyklom pripomínajú skôr mimozemské organizmy, vytvárajú svojou činnosťou výživné podhubie. A práve ono podhubie je základom (takmer) všetkého. A netýka sa len rastlinnej ríše. 

V odbornej literatúre sa možno dočítať, že mykoríza je jednou z foriem obojstranne prospešného mutualistického vzťahu, kde huba získava z rastlín predovšetkým nutrične potrebné sacharidy, rastlina zase minerálne soli, najmä fosforečnany.

V ríšach bohýň Fauny a Flóry je symbióza špecifickým typom vzťahu medzi organizmami, pričom ich vzájomné pôsobenie na všetky zúčastnené rastliny a živočíchy blahodárne účinky.   

Práve čítate festivalový denník sto prvého ročníka Scénickej žatvy. Divadelný život je síce neraz podobný vzťahu predátor – obeť, avšak jeho symbiotická podoba spoľahlivo prevažuje a vzájomne sa ovplyvňuje. V kontexte slovenského divadelníctva je vzťah medzi amatérskou a profesionálnou divadelnou scénou ukážkovo symbiotický. Práve to amatérske / ochotnícke / nadšenecké možno vnímať ako akéhosi tvorcu podhubia. Slovenské ochotnícke divadelníctvo má totiž hlbšie a rozsiahlejšie základy ako to profesionálne a potvrdzujúcim príkladom je existencia ohromného počtu ochotníckych divadiel, divadelných súborov, spolkov, spoločností, združení… Tie vytvárajú už spomínané komunikačné siete, ktorých uzlom všetkých uzlov je práve Scénická žatva.

Spoluexistencia amatérskeho a profesionálneho divadla je rovnaká ako mykoríza. Prospešná pre obe strany. Bohatá na živiny, ktoré prúdia synaptickými spojmi. Bohatá na podnety, z ktorých vyrastajú umelecké a kultúrne hodnoty.

Vivat Thalia!

Pendejo