Ozveny Cineama (pre deti)

výbery zo súťažných filmov
Program je vhodný pre deti.
Kedy:
Piatok 1. 9. 2023 o 17:30 hod.
Sobota 2. 9. 2023 o 12:00 hod.
[60']
Kde:
Scénická žatva 2023, vizuál

Premietanie úspešných filmov zo súťaže Cineama.

Cineama je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Koná sa od roku 1993 a nadviazala na podujatia, ktorých história siaha až do roku 1960. Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokumentárny film a publicistika, hraný film, animovaný film, experiment a videoklip.

Ozveny Cineama 2020-2021 (60′)

pásmo ocenených filmov pre najmenších, 60 minút

Na stole
animovaný film, Barbora Brindžáková

Džungľa
animovaný film, Detská filmová spoločnosť

Dlhovekí spoločníci
dokumentárny film, Hana Zubová

Spider-Man and Bank Robbery
animovaný film, Lukáš Blach

Deň 67
hraný film, Maroš Hrehuš

Jazz
animovaný film, rodina Bosákových

Cez encyklopédiu
experiment, Nataša Strelová

Ľubické repi
animovaný film, kolektív ZUŠ Ľubica

Fulla a my
animovaný film, kolektív letného tábora

Legenda o Inmarise
hraný film, filmový kolektív Orange Flamingos

Alchymista – Asteroid
animovaný film, Matúš Zajac

Tri zlaté ruže
animovaný film, kolektív tábora ANIMOsCool

Nepozvaní hostia
animovaný film, Jakub Mereš