Show robošov – Umelci k lopatám

Duo Kyseli Krastafci
Program je vhodný pre deti.
Kedy:
Piatok 1. 9. 2023 o 16:30 hod.
[60']
Kde:
Šou Robošou (Kyselí Krastafci) 2

Na librete sa pracuje.
Na dramaturgii sa pracuje.
Na choreografiách sa pracuje.
Na žonglovaní sa pracuje.
Na nápadoch sa pracuje.
Na všetkom ostatnom sa tiež pracuje.
Príďte sa pozrieť na to, ako na našom predstavení pracuje naozajstný bager.

Program Divadlo k ľuďom pre vás pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine.