2012 Boj černocha so psom foto Lea Berková
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Boj Černocha so psami

Divadlo Gasparego, Liptovský Mikuláš
Tvorivý čin roka 2012 za inscenáciu Boj Černocha so psami

Autor textu: B. M. Koltés
Réžia: Ján Mikuš

Autor fotografií: Lea Berková

O inscenácii

„Tak toto je naozaj dôstojná zástava, ktorá môže smelo na všetky svetové strany viať nad 90. ročníkom môjho najobľúbenejšieho festivalu.“

Karol Horváth (Súzvučiace vo všetkých zložkách. In Festivalový denník 4; Martin 2012)

O Koltèsových kvalitách môže pochybovať iba povrchný človek a nečítať ho môže iba netalentovaný študent. Za posledných tridsať rokov nie je veľa moderných autorov, no i napriek tomu naša krajina nedospela k tomu, aby nejakého inscenovala. Ako hovorí Koltès, súčasní dramatici tu sú, ale ako môžu byť lepší, ak ich neinscenujú. Slovensko sa bojí ako malý, hluchý pes, preto sme sa rozhodli urobiť to, na čo slovenské profesionálne divadlo nemá a dlho mať nebude. Som rád, že naši herci i diváci pochopili, že má zmysel robiť niečo, čo je riskantné a asi aj ťažké.

Koltèsove nesporné kvality možno hľadať v jeho práci s formou, s jazykom, v narábaní s fabulou; na začiatku sa celá detektívka vyrieši, no prečo je taký dobrý? V samej podstate zistíme, že vlastne rieši tie najzásadnejšie, stále platné, a teda až podprahové ľudské vlastnosti. Žiadna postava nie je vnútorne povrchná, zlá alebo dobrá, všetky sú kompaktné a hlavne existujú v istej prapodivnej Koltèsovej irónii. Rozprávajú sa o trápnych banalitách, a pritom ich vnútro požiera a je samo požierané; pre túto kvalitu paradoxov je Koltès stále platným autorom.

Rozhovor s Jánom H. Mikušom (Slovensko sa bojí ako malý, hluchý pes!. In Javisko 4/2012)

V časopise Javisko 4/2012 o Scénickej žatve 2012
  • Deväťdesiat rokov slovenských ochotníckych festivalov (Vladimír Štefko)
  • Rozhodujúce zlomy Scénickej žatvy (rozhovor s Alenou Štefkovou pripravil Maroš Bančej)
  • Amatérske divadlo ma naučilo prijímať kritiku (Michal Ditte)
  • Scénická žatva 2012 – východiská, fakty, úlohy (Karol Horváth)
  • Slovensko sa bojí ako malý, hluchý pes (rozhovor s Jánom H. Mikušom pripravila Jana Mikuš Hanzelová)
  • V martinskej divadelnej kaviarni o hriechu aj krčme (rozhovor s Alžbetou Vagadayovou pripravila Jaroslava Čajková)

Súťažte so Scénickou Žatvou