2011 Chlpatý sluha čb foto © Filip Lašut
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Chlpatý sluha pána farára

Divadlo "A" a Divadlo Shanti, Prievidza
Tvorivý čin roka 2011 za inscenáciu Chlaptý sluha pána farára

Autor textu: Jozef Krasula, A. Paasalinna
Réžia: Jozef Krasula

Autor fotografií: Filip Lašut

O inscenácii

Do série činoherných inscenácií patrí nepochybne aj Chlpatý sluha pána farára z Prievidze, adaptácia románu fínskeho spisovateľa A. Paasalinnu. Víťaz z Tlmačského činohrania, obhájil svoj post aj na SŽ. Adaptátorom prózy, dramaturgom i režisérom bol hosťujúci Jozef Krasula. Autor i inscenátori predložili publiku humorný a miestami aj satirizujúci obraz sveta – pitoreskné putovanie farára Oskari Huuskonena s medveďom po časti sveta. Putovanie, ako hľadanie zmyslu života, vecí a udalostí, aby napokon zistil, že to, po čom túži, je vlastne byť doma a musí mu to zvestovať hlas zhora. Kompozične je to leporelo, séria groteskných i láskavo-humorných situácií, ktoré sa javiskom priam rútia. Tu sa ukázalo, že aj mechanika príbehu – ak sa, pravdaže, naplní režijnou invenciou i hereckými schopnosťami – sa môže stať princípom, znakom inscenácie, teda tým, čo chýbalo Šulíkovej inscenácii Ghelderodeho v súbore z Púchova. Krasula vo svojej režijnej práci čerpá z mnohých zdrojov – z kabaretu, grotesky, magickosti záhrobia, ktoré sa objavuje v príchodoch a odchodoch ženy, čo uhorela na elektrickom stĺpe, rýdzej komediálnosti, ktorá má svoj legitímny pôvod, napr. v renesančnej commedii dell ́arte. Podarilo sa to všetko však skĺbiť aj vďaka hercom.

Vladimír Štefko (Úroda z mnohých polí. In Javisko 4/2011)

V časopise Javisko 4/2011 o Scénickej žatve 2011
  • Úroda z mnohých polí (Vladimír Štefko)
  • Balada, a čo s ňou? (Jaroslava Čajková)
  • Mám rád slobodu, ponuku a výzvu (rozhovor s Jozefom Krasulom pripravila Jaroslava Čajková)
  • Divadlo ako relax (rozhovor s Pavlom Lančaričom pripravila Jaroslava Čajková)
  • Divadlo ma učí žiť (rozhovor s Karlom Tomasom z NIPOS-ARTAMA pripravila Jaroslava Čajková)
  • Jazyky na Scénickej žatve 2011 (Karol D. Horváth)
A toto ste už videli?

Súťažte so Scénickou Žatvou