Elena Bakošová
Prehrať video
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Oral history

Elena Bakošová (1943)

dramatická autorka, režisérka, zakladateľka divadelných súborov Ochotníček a D 121 v Púchove, odborná pracovníčka pre detskú dramatickú tvorivosť v Národnom osvetovom centre

V úryvkoch z rozprávania  Eleny Bakošovej sa dozviete o histórii a vplyve Divadelného súboru Makyta, o založení a formovaní Detského divadelného štúdia Ochotníček a Bábkarského súboru D121, o psychologických metódach práce s deťmi, ale aj o divadle dospelých pre deti.

Ďalšie rozhovory s divadelníkmi