Jaroslava Čajková
Prehrať video
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Oral history

Jaroslava Čajková (1957)

odborná pracovníčka pre umelecký prednes v Národnom osvetovom centre, šéfredaktorka časopisu Javisko, vysokoškolská pedagogička, lektorka, publicistka

V úryvkoch z rozprávania Jaroslavy Čajkovej sa dozviete o tradícii umeleckého prednesu na Slovensku a jeho vývojových etapách, trendoch a inšpiratívnych osobnostiach, o histórii Hviezdoslavovho Kubína, ale aj o jej vlastných recitátorských začiatkoch a stope umeleckého prednesu v jej vlastnom živote.

Ďalšie rozhovory s divadelníkmi