Vladimír Štefko
Prehrať video
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Oral history

Vladimír Štefko (1942)

divadelný kritik a historik, teatrológ, šéfredaktor časopisov Javisko a Dialóg, hovorca prezidenta SR, riaditeľ Slovenského rozhlasu, profesor Vysokej školy múzických umení v Bratislave

V úryvkoch z rozprávania Vladimíra Štefka sa dozviete o jeho iniciačnom divadelnom zážitku a stope ochotníckeho divadla v jeho vlastnom živote, o ideologizácii, úpadku a renesancii ochotníckeho divadla, o počiatkoch pôsobenia V. Štefka v oblasti ochotníckeho divadla a hľadaní špecifického prístupu k ochotníkom, či o jeho redakčnom vedení časopisu Javisko.

Ďalšie rozhovory s divadelníkmi