Michal Kováč Adamov
Prehrať video
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Oral history

Michal Kováč Adamov (1930)

historik, múzejník a muzeológ, divadelník, dlhoročný odborný a vedúci pracovník Slovenskej národnej knižnice v Martine, námestník ministra kultúry SR

V úryvkoch z rozprávania Michala Kováča Adamova sa dozviete o jeho prvých krokoch na divadelných doskách, o zrode Scénickej žatvy, o jeho kľúčových spolupracovníkoch, o vzácnych hosťovačkách zo západného bloku, ale aj o dôležitosti dokumentácie a divadelnej muzeológie.

Ďalšie rozhovory s divadelníkmi