Festivalový denník 100+1 č. 1/4

Festivalový denník 100+1 číslo 1 (SŽ 2023)

Tajomstvo dlhovekosti odhalené!

Úvodník

Americkí vedci v roku 2012 zistili, že v istej inak pomerne bezvýznamnej malej krajine uprostred Európy existuje zvláštny organizmus, ktorý sa navzdory všetkým predpokladom, dohadom a hypotézam v tom čase dožíval 90 rokov a podľa všetkého vôbec nestarne. Toto odhalenie vtedy vyvolalo veľkú senzáciu, ktorú sme pokrývali s výskumno-investigatívnym tímom na čele s hlavným reportérom National Teatrographic pre túto oblasť, Samuelom Trnkom. Z nášho vtedajšieho tímu som zostala len ja, iní členovia a členky sa pridali k výskumným jednotkám v teréne, skrátka a dobre, aj tento rok sme tu opäť. Už po jedenásty raz sme sa vydali na posledný augustový týždeň do Martina skúmať a mapovať túto fascinujúcu entitu, ktorá existuje už 101 rokov a stále nenesie žiadne znaky degenerácie.

Za tých jedenásť rokov sme odhalili, že organizmus sa skladá z desiatok, ba stoviek menších buniek označovaných ako divadelné súbory, ktoré sú organizované ako zoskupenia jedincov známych ako divadelníci a divadelníčky. Ich prvý výskyt na tomto mieste si už dnes živo pamätajú azda iba Martinské hole, ktorých silueta sa črtá na horizonte. Pravdu má Milo Juráni, keď hovorí, že by sme sa mali viac obracať k prírode, brať ju do úvahy – veď je tu omnoho dlhšie ako my. A čo je to ešte v porovnaní s dĺžkou existencie vesmíru, ktorý nám kde-tu tiež zorganizuje parádne nebeské divadlo – ako dnes v noci, keď sme mali možnosť pozorovať modrý mesiac! Avšak v mierke existencie podobných organizmov je Scénická žatva absolútny unikát, až taký, že v tejto chvíli nikto nepozná iný organizmus tohto druhu s rovnakou dĺžkou života.

Ako je to možné? To ani po rokoch výskumu nie je definitívne odhalené, intenzívne pozorovanie a rešerš však ukázali, že silným faktorom pre prežitie organizmu ako celku je práve kvalita jeho buniek, ich výnimočná schopnosť regenerácie niekde na úrovni medzi perpetuum mobile a bunkami HeLa. Zhlukovanie sa týchto mikroorganizmov v koncentrovanom čase na jednom mieste každoročne počas niekoľkých dní zároveň generuje silnú energiu, ktorá vyžaruje do okolia a opätovne dodáva silu pre pokračujúce fungovanie tohto organizmu. Kto sa v tomto čase ocitne v blízkosti tohto zhluku, s veľkou pravdepodobnosťou pocíti silnú eufóriu, pretlak tvorivosti a neopakovateľný pocit vzájomnosti. Viac o týchto javoch sa budete môcť počas najbližších dní dozvedieť v reportážach a štúdiách významných expertov v našom časopise. Príjemné čítanie!

M. Maš, PhD.