Kto dnes bráni láske?

Recenzia porotcu: Môj skvelý brat Robinzon (Jaroslava Blažková) • Drobátka, Martin • Zlaté pásmo v súťaži FEDIM 2023

Literárne príbehy nenaplnenej či tragickej lásky dvoch mladých ľudí, najmä ak sú zábranami alebo dôsledkami spoločensko-politické okolnosti, opakovane dojímajú i dráždia. Drobátka z Martina sa pod režijným a dramaturgickým vedením Pavlíny Musilovej rozhodli zdramatizovať pomerne košatý román Jaroslavy Blažkovej Môj skvelý brat Robinzon (1968), ktorého hlavná dejová línia je podobného charakteru. Dospievajúci Budy a jeho starší brat Robinzon (pravdepodobne Budyho alterego) sa extaticky zaľúbia do Doroty, ktorej otec spácha samovraždu, kvôli čomu sa dostáva do hľadáčika vyšetrovacích orgánov. Budy a Dorota však nie sú iba nositeľmi neopakovateľnej detskej morálnej čistoty, ale aj lakmusovým papierikom ľudskosti v dobe, ktorá ju vo svojej podstate likvidovala. 

Inscenačný text je dvojdomý. Okrem ústredného rozprávača príbehu Budyho sledujeme aj výjavy z trpkého detstva Doroty. Musilová sprvu sujetové línie jasne oddelila a prisúdila im zrozumiteľnú logiku – Budy ako komentátor kde-tu zastaví živých muzikantov na scéne, aby prestali nevhodne hrať, Dorota sa mu vyjavuje ako krehká bytosť, na ktorej je páchaná politická nespravodlivosť. Budyho mikrokozmos je generovaný z neporozumenia realite, Dorota mu ukazuje svet dospelých. Po čase sa však táto diferenciácia rozpadáva a dejové línie  sa začínajú vrstviť a prekrývať, čo síce pomáha obom protagonistom k vývoju ich spoločného vzťahu, no zároveň sa tým vytvárajú slepé uličky a neukončené pointy. Ako problematická sa napríklad javí nekonkrétnosť politicko-spoločenských kulís, ktoré však majú priamy vplyv na vzťah zaľúbených. S málom výtvarných náznakov (rifle a biele tričká asociujú normalizačnú estetiku, nafukovacie kolesá zasa dovolenky pri Balatone) síce čosi tušíme, no pre dnešné mladé publikum môže byť takto univerzálny symbol útlaku nedostatočný. Napriek týmto dramaturgickým nedostatkom pôsobí inscenácia ako návrat do nedávnej minulosti s nepopierateľným pedagogickým prínosom.

Jakub Molnár

Robinzon v Martine nebol sám

Redakčný rozhovor: Môj skvelý brat Robinzon (Jaroslava Blažková) • Drobátka, Martin • Zlaté pásmo v súťaži FEDIM 2023

Môj skvelý brat Robinzon (Drobátka) 01

Môj skvelý brat Robinzon

O predstavení: Môj skvelý brat Robinzon (Jaroslava Blažková) • Drobátka, Martin • Zlaté pásmo v súťaži FEDIM 2023