Robinzon v Martine nebol sám

Redakčný rozhovor: Môj skvelý brat Robinzon (Jaroslava Blažková) • Drobátka, Martin • Zlaté pásmo v súťaži FEDIM 2023

Vedeli ste, že už Antonin Artaud tvrdil, že medzi princípom divadla a princípom alchýmie je bytostná zhoda? Že nie? Tak už viete. Svoje o tom zaiste vie martinský divadelný súbor Drobátka, ktorý sa na 100 + prvej Scénickej žatve predstavil obrazným transformačným dielom, dramatizáciou predlohy Jaroslavy Blažkovej s názvom Môj skvelý brat Robinzon.

Smelé blúdenie autora článku po útrobách Slovenského komorného divadla v Martine krátko po záverečnom potlesku rozliehajúcom sa po celej (sic!) sále Štúdia našlo svoj cieľ v hereckej šatni. Úvodné slová o prvých pocitoch po predstavení boli naplnené kvantami eufórie, nakoľko herci súboru Drobátka sa po dlhšej odmlke opäť spojili a vytvorili prekvapivo zohratý kolektív. Niet sa čomu čudovať, poznajú sa dlho a fakt, že sa martinský súbor predstavil na martinskej pôde, blažený pocit po dobre odvedenej práci len znásobil.

Transformácia ako špecifická charakteristika alchýmie je rovnako príznačná aj pre umenie Bakchovo. Pravidelná premenlivosť scénických výjavov (alebo ak chceme, a že chceme, opäť použiť slovník majstra Artauda; preludov) sa odrazila aj na hercoch samotných. Jednohlasne prehlásili, že transformácia ako proces nikdy nekončiaci im pripravuje pôdu reagovať na novovznikajúce okolnosti. Rovnako ako v prípade titulnej postavy inscenácie, mladého Robinzona. 

Insenácia rozvibrovala v mnohých divákoch frenkvencie pozitívnej energie. Sami účinkujúci potvrdili, že s ich jednotlivými partmi sa im pracovalo príjemne, keďže vo svojich rolách sa cítili veľmi dobre. Ich postavy im boli prispôsobené priamo na telo. Rovnako aj téma skvelého brata Robinzona je tvorcom blízka. Podobných transformácií a transmutácií zažívajú vo svojich životoch hojne (a to teda ešte budú).

Záverečný klinec za výživným rozhovorom zatĺkol predstaviteľ titulnej postavy:  „Láska je nemenná bez ohľadu na čas.

Špeciálny pozorovací zameriavač vo svojom záverečnom výkaze konštatuje, že transformácia zvukových a rečových vĺn do textových znakov dopadla zdarne.

Pendejo

Kto dnes bráni láske?

Recenzia porotcu: Môj skvelý brat Robinzon (Jaroslava Blažková) • Drobátka, Martin • Zlaté pásmo v súťaži FEDIM 2023

Môj skvelý brat Robinzon (Drobátka) 01

Môj skvelý brat Robinzon

O predstavení: Môj skvelý brat Robinzon (Jaroslava Blažková) • Drobátka, Martin • Zlaté pásmo v súťaži FEDIM 2023