Od koho má babka dedka (Ján Navrátil)

recituje Tomáš Rožnay
Pedagogička:
Mgr. Blanka Blesáková
Súťaž:
Hviezdoslavov Kubín – I. kategória, poézia
Kedy:
Streda 30. 8. 2023 o 16:30 hod.
Kde:
Tomáš Rožnay

Úryvok:

Zaspal slávik, zaspal vnúčik,
vnúčik tvrdo ako búčik,
slávik mäkko ako vták,
červík naopak.

Aký červík? Veď to práve.
Červík v deduškovej hlave.