Podujatia: Štúdio

ŠTÚDIO SKD

Slovenské komorné divadlo
(Divadelná 1, Martin)

Streda 30. 8. 2023 o 14:30 hod.

Tyra (DDS Úsmev) 1 foto Michal Lašut

Streda 30. 8. 2023 o 16:30 hod.

Divadelný súbor GONG, Bratislava

Program je vhodný pre deti.

viac...

Vačica, ktorá sa nesmiala (DS GONG) 1

Štvrtok 31. 8. 2023 o 14:00 hod.

DDS Bodka pri ZUŠ, Veľký Krtíš

viac...

Úschovňa (DDS Bodka) 1

Štvrtok 31. 8. 2023 o 17:30 hod.

KOKRAM, Kovačica a Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Pivnica

viac...

Ľud-milá (KOKRAM) 1

Piatok 1. 9. 2023 o 17:30 hod. - o 17:30 VYPREDANÉ!
Piatok 1. 9. 2023 o 21:30 hod. - o 21:30 VYPREDANÉ!

dNO, Námestovo

Program nie je vhodný pre osoby mladšie ako 12 rokov.

viac...

No Land (dNO) 7

Piatok 1. 9. 2023 o 17:30 hod. - o 17:30 VYPREDANÉ!
Piatok 1. 9. 2023 o 21:30 hod. - o 21:30 VYPREDANÉ!

dNO, Námestovo

Program nie je vhodný pre osoby mladšie ako 12 rokov.

viac...

No Land (dNO) 7

Sobota 2. 9. 2023 o 16:00 hod.

MénTrga, Glej Theatre, Ľubľana

viac...

What will become of this (Glej) 1

Sobota 2. 9. 2023 o 20:00 hod.

Ochotnický spolek ŽUMPA, Nučice

viac...

Sex (ŽUMPA) 1