Podujatia: Hviezdoslavov Kubín

Streda 30. 8. 2023 o 14:30 hod.

Tyra (DDS Úsmev) 1 foto Michal Lašut

Štvrtok 31. 8. 2023 o 21:00 hod.
Sobota 2. 9. 2023 o 18:45 hod. - v sobotu ZRUŠENÉ!

Slovo o Jankovi (Naboso) 1 foto Michal Lašut

Piatok 1. 9. 2023 o 14:15 hod.

Detský divadelný súbor Bebčina, Nová Dubnica

Program je vhodný pre deti.

viac...

Klopkanie (DDS Bebčina)

Sobota 2. 9. 2023 o 17:00 hod.

Martina Herichová

Štvrtok 31. 8. 2023 o 21:00 hod.
Sobota 2. 9. 2023 o 18:45 hod. - v sobotu ZRUŠENÉ!

Naboso, Nitra

TOTO PREDSTAVENIE JE ZRUŠENÉ

viac...

Slovo o Jankovi (Naboso) 1 foto Michal Lašut