Predčítač (Bernhard Schlink)

recituje Andrej Rácz
Pedagogička:
Mgr. Marica Šišková
Prekladateľ:
Ladislav Šimon
Súťaž:
Hviezdoslavov Kubín – V. kategória, próza
Kedy:
Streda 30. 8. 2023 o 17:30 hod.
Kde:
Andrej Rácz

Úryvok:

Na negatívnom dojme už nič nezmenilo ani to, že sa jeden prísediaci spýtal, akú prácu očakávala v SS, a že Hana vyhlásila, že SS robil u Siemensa, ale aj v iných podnikoch nábor žien na činnosť v dozornej službe, že do takej služby sa prihlásila a za dozorkyňu ju aj prijali.

Predsedajúci si dal od Hany úsečne potvrdiť, že do jari 1944 bola nasadená v Osvienčime a do zimy 1944/45 v jednom malom tábore pri Krakove.