Podujatia: BarMuseum

BARMUSEUM

Budova Slovenského národného múzea
(Malá hora 2, Martin)

Streda 30. 8. 2023 o 17:30 hod.

B+S pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra

Program nie je vhodný pre osoby mladšie ako 15 rokov.

viac...

Daddy Freud (B+S) 1

Streda 30. 8. 2023 o 20:30 hod.

Študentské divadlo Prešovskej univerzity, Prešov

viac...

Ňej po vašemu budze (ŠD Prešov) 1

Štvrtok 31. 8. 2023 o 15:30 hod.

Divadlo mladých Šesť pé, Partizánske

viac...

Otec so zemiakovým pyré (Šesť pé) 1

Štvrtok 31. 8. 2023 o 21:00 hod.
Sobota 2. 9. 2023 o 18:45 hod. - v sobotu ZRUŠENÉ!

Slovo o Jankovi (Naboso) 1 foto Michal Lašut

Štvrtok 31. 8. 2023 o 21:00 hod.
Sobota 2. 9. 2023 o 18:45 hod. - v sobotu ZRUŠENÉ!

Naboso, Nitra

TOTO PREDSTAVENIE JE ZRUŠENÉ

viac...

Slovo o Jankovi (Naboso) 1 foto Michal Lašut