Spravodlivosť (Pavol Országh Hviezdoslav)

recituje Jarmila Ráczová
Pedagogička:
Mgr. Marica Šišková
Súťaž:
Hviezdoslavov Kubín – V. kategória, poézia
Kedy:
Kde:
Jarmila Ráczová

Úryvok:

Kto rád odorie z role suseda,
bo dve-tri brázdy nie je tak mnoho,
čím roľa cudzia by ubudnúť mohla,
ležím dve-tri brázdy mnoho sú,
by roľa naša nimi snáď pribudla?