Podujatia: Národný dom

NÁRODNÝ DOM

Slovenské komorné divadlo
(Divadelná 1, Martin)

Štvrtok 31. 8. 2023 o 19:00 hod.

Bánovské pokútne divadlo BáPoDi, Bánovce nad Bebravou

viac...

Spovedné tajomstvo (BaPoDi) 1

Piatok 1. 9. 2023 o 14:15 hod.

Detský divadelný súbor Bebčina, Nová Dubnica

Program je vhodný pre deti.

viac...

Klopkanie (DDS Bebčina)

Piatok 1. 9. 2023 o 16:00 hod.

Divadlo Falangir, Kostolište

viac...

Spojenia (Falangir) 1 foto Roman Artim

Piatok 1. 9. 2023 o 19:30 hod.

Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, Prievidza

Program nie je vhodný pre osoby mladšie ako 15 rokov.

viac...

Ženba (Divadlo A a SHANTI) 1

Sobota 2. 9. 2023 o 17:00 hod.

Martina Herichová

Sobota 2. 9. 2023 o 17:00 hod.

Divadelný súbor DISK, Trnava

Program nie je vhodný pre osoby mladšie ako 15 rokov.

viac...

Cholesterol (DISK) 1