Podujatia: FEDIM

Streda 30. 8. 2023 o 17:30 hod.

B+S pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra

Program nie je vhodný pre osoby mladšie ako 15 rokov.

viac...

Daddy Freud (B+S) 1

Štvrtok 31. 8. 2023 o 15:30 hod.

Divadlo mladých Šesť pé, Partizánske

viac...

Otec so zemiakovým pyré (Šesť pé) 1