Úniky z bánovskej spovednice

Redakčný rozhovor: Spovedné tajomstvo (Silvester Lavrík) • Bánovské pokútne divadlo BáPoDi, Bánovce nad Bebravou • Zlaté pásmo v kategórii I. Prúdy súčasného divadla na celoštátnej súťaži Belopotockého Mikuláš 2023

Svoje Spovedné tajomstvo nám Bánovské pokútne divadlo prezradilo na javisku Národného domu v Martine, kde sa ocitlo zároveň so slávnostným otvorením festivalu Scénická žatva 2023. 

Keďže duch zvedavosti nepozná hranice ani spoločensky zaužívané konvencie, pasoval sa do role spovedníka a vyspovedal členov divadelného súboru, ktorý si v skrátenej verzii vraví BáPoDi.

Zaujíma vás, koľkokrát sa herečky a herci spovedali zo svojich hriechov? Odpovedí bolo neúrekom. Pre niekoho boli pichľavé otázky redaktora a ich následné odpovede vôbec prvou spoveďou. Niekto (jeden z anjelov v inscenácii) dokonca ani neprešiel sviatosťou krstu, takže spovedný rítus mu je blízky iba na divadelných doskách. 

Vedeli ste, že názov pokútne vôbec nesúvisí s pokutami? Autor tohto článku nie. V akútnom zatmení myslenia preto vyčaroval z čarovnej špongie naloženej v mozgovomiešnom moku otázku; koľko pokút už v živote dostali herci z Bánovského pokútneho divadla. Ukázalo sa, že činnosť v kultúrnej oblasti pozitívne vplýva na kultúrnosť samotných aktérov. Účinkujúci Spovedného tajomstva sú totiž ukážkoví občania — pokutu nedostal ani jeden z nich. A to ani za parkovanie!  

Sto plus prvou zaujímavosťou je fakt, ako vôbec funguje trojgeneračný kolektív takéhoto umeleckého spolku. Keďže redaktor alias falošný spovedník zastihol členov súboru v družnej debate na terase pohostinského zariadenia, odpoveď je zrejmá. Funguje! A báječne! Bakchova sila úspešne stiera akékoľvek generačné rozdiely. Niekoľko hercov totiž pôsobí v tomto zoskupení už od jeho počiatku (teda od roku 1991) a naďalej udržujú tvorivého ducha, ktorý priťahuje po umení bažiace indivíduá z celého okolia. Sami potvrdzujú, že u BáPoDi má každý dvere otvorené. V takomto nastavení sa pokojne môžu stretnúť napríklad učitelia spolu so svojimi študentami alebo žiakmi, čím sa počiatočná hierarchia zruší ako povestná štvrtá stena a nejedna dievčina či mládenec pochopia, že ich „kantori“ sú milí a príjemní ľudia.

Touto príjemnou bodkou sa spoveď bánovského súboru skončila. A aké bolo záverečné rozhrešenie? Užite si žatvu! A užite si ju aj vy, drahí čitatelia! 

Pendejo

Beznádej

Recenzia porotcu: Spovedné tajomstvo (Silvester Lavrík) • Bánovské pokútne divadlo BáPoDi, Bánovce nad Bebravou • Zlaté pásmo v kategórii I. Prúdy súčasného divadla na celoštátnej súťaži Belopotockého Mikuláš 2023

Spovedné tajomstvo (BaPoDi) 1

Spovedné tajomstvo

O predstavení: Spovedné tajomstvo (Silvester Lavrík) • Bánovské pokútne divadlo BáPoDi, Bánovce nad Bebravou • Zlaté pásmo v kategórii I. Prúdy súčasného divadla na celoštátnej súťaži Belopotockého Mikuláš 2023