Akreditácia novinárov

Na festival majú voľný vstup novinári vopred akreditovaní do termínu 27. augusta 2024 na základe vyplneného online akreditačného formulára. Formulár slúži na registráciu jednej osoby, nie viacerých. Akreditovaný novinár sa musí na mieste podujatia preukázať platným novinárskym preukazom. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť udelenie akreditácie v prípade nedodržania podmienok organizátora. Akreditovaní novinári musia mať špeciálne označenie a ich pohyb v rámci festivalu bude presne určený v Informačnom centre.

Fotografovanie je povolené výlučne len akreditovaným fotografom.

Vstupom na festival každý návštevník udeľuje súhlas a berie na vedomie, že fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu budú použité v akejkoľvek technickej úprave na promovanie festivalu v čase konania a po skončení podujatia s neobmedzeným časovým a teritoriálnym využitím.

Akreditačný formulár