Scénická žatva 2024 - hlavný vizuál, transparentné pozadie

102. ročník vrcholného festivalu neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu s medzinárodnou účasťou od 28. 8. do 31. 8. 2024 v Martine

Prihláste sa do tvorivých dielní

lektorka Zuzana Hudeková 539x543

Dielňa kostýmovej tvorby so Zuzanou Hudekovou

Hlavným motívom bude „strach“, každý účastník si sám navrhne a vytvorí objekt, ktorý predstavuje jeho/jej vnútorný strach. Zdrojom inšpirácie pre nás bude ilustrovaná kniha pre mládež „Sedem strašidiel pod posteľou“ (Alma y los siete monstruos) autoriek Iria G. Parente a Selena M. Pascual. Cieľom workshopu bude vytvoriť objekt, ktorý môže byť hereckým partnerom a zároveň kostýmom, ktorý sa dá obliecť. Naším zámerom bude hľadanie novej funkcie kostýmu a objektu, ktorý aktívne tvorí dej, stáva sa partnerom a dokonca hlavným iniciátorom predstavenia.

viac o workshope…

lektor Pavel Skála 539x543

Dielňa PROcesem k PROduktu s Pavlom Skálom

KAPACITA NAPLNENÁ

Behom semináru si každý z nás prejde cestou od témy k divadelnému tvaru. Je produkt dôležitejší než proces? Čo ponúka proces? Možno, že skrt proces hereckej tvorby môže človek viac poznať kým je.

Môžeme byť v inscenácii slobodní a prítomní. Môžeme sa hrať i počas procesu inscenácie? Zažite sebapoznávanie prostriedkami, ktoré dramatická výchova ponúka. Seminár je vhodný nielen pre pedagógov dramatickej výchovy ale i pre všetkých ostatných.

viac o workshope…

lektorka Hana Varadzinová 539x543

Základy tvorby fyzické partitury s Hanou Varadzinovou

KAPACITA NAPLNENÁ

Dielňa prebehne pod vedením Hany Varadzinovej, členky súboru Farma v jeskyni. Fyzická partitúra je základnou a individuálnou artikuláciou tanečníka, herca alebo performera na scéne. Akcia ktorá vznika, je nesená pohybom tela alebo hlasu. Na dielni sa zameriame na líniu telo-rytmus-hlas a na vzťahy medzi vnútornou štruktúrou a vonkajšou kompozíciou akcie, medzi rytmom a významom, medzi živou prítomnosťou a precíznou fixáciou. Účastníci sa zoznámia s rôznymi spôsobmi tvorby partitúr, s tréningom fyzických kvalít a vnútorných intencií.

viac o workshope…

lektorka Diana Laciaková 539x543

Štylisticky o divadle s Dianou Laciakovou

Po sérii úspešných kritických workshopov pod názvom javisko.sk sa tentokrát detailnejšie pozrieme na samotný proces tvorby textu. Potrebujete pre svoju inscenáciu či podujatie anotáciu? Píšete reportáže, reflexie z festivalov? Potrebujete opísať tvorivú činnosť, divadelný projekt? Každý text by mal nejako vyzerať a znieť. Na tvorivej dielni si spoločne so šéfredaktorkou platformy javisko.sk vyskúšate rôzne žurnalistické žánre, s ktorými sa pri práci s divadlom môžete stretnúť.

Seminár je určený pre všetkých, ktorí píšu alebo chcú písať o divadle.

viac o workshope…

Hlavný program

Jarné prebudenie (Jarné prebudenie)

Jarné prebudenie (pieseň fialového leta)

Divadelný súbor Jarné prebudenie, Nitra
Víťaz súťaže FEDIM 2024

Jarné prebudenie, dnes už klasická hra Franka Wedekinda, vyvolala pri svojom uvedení v roku 1906 búrlivé reakcie. Považovali ju za kontroverznú, cenzurovali ju, dokonca zakazovali. Dnes už nepôsobí tak provokatívne, no stále je aktuálna. Poukazuje totiž na problémy dospievajúcich, ktoré často prehliadame. Otvorene rozpráva o tom, čo trápi mladú generáciu, čím si prechádza, čo rieši a po čom túži...

V tejto inscenácii spojili tvorcovia klasickú verziu s muzikálovým spracovaním a vytvorili tak akési „koncertno-divadelné“ spracovanie tohto výnimočného diela.

Ďaleko - blízko (Vaša banda)

Ďaleko – blízko

Divadelný súbor Vaša banda
Víťaz súťaže Zlatá priadka 2024

“Útržky cudzích monológov započutých počas vojny.
Vykresľujú udalosti tak, ako boli skutočne prežité, myslené a cítené.
Hovoria hlasmi ľudí nútených opustiť svoje domovy a vydať sa do neznáma.
Ľudia rozprávali všade: na železničnej stanici, kde sa počas prvých týždňov premleli stovky tisíc odídencov, v dočasných úkrytoch, ba dokonca len tak na ulici pri stánku s kávou.
Vojna totiž nielenže zásadne mení životy tých, ktorých postihla, ale mení aj významy slov a tie potom treba definovať nanovo.
Niektoré významy sa otupia a treba ich nabrúsiť. Iné sa, naopak, zaostria, až sa nimi možno poraniť.”

Ostap Slyvynsky / z predslovu ku knihe Slovník vojny

Stmieva sa (Falangir), foto Jakub Jančo

Stmieva sa

Divadlo Falangir, Kostolište
Víťaz súťaže Belopotockého Mikuláš 2024

Stmieva sa... pretože to číslo je ľudské, a to číslo je Zet 73.0.
(Karol D. Horváth)

Inscenácia Stmieva sa nemá explicitnú príbehovú linku. Je to reťaz situácií, síce ukotvených v mimodivadelnej realite, ale všetky mizanscény sú budované na to, aby cez rôzne komunikačné kanály (dokonca aj cez čuch) vyvolali v divákoch pocity, ktoré v konečnom dôsledku vytvoria komplexnú emóciu, čo najviac podobnú stavu vyhorenia a neoficiálnej diagnóze č. Z 73.0.

Štvrtok (Úsmev)

Štvrtok

Detský divadelný súbor Úsmev, Babín
Víťaz I. kategórie: detské recitačné kolektívy a divadlá poézie

„Nie v každej domácnosti platí, že nositeľkou pokoja a pohody je žena – matka…“ Na javisku sa odohrá súboj matky s nevyneseným odpadkovým košom. Ide však len o smeti?

Už (LET)

Divadelný súbor LET, Žilina
Víťaz II. kategórie: divadlá poézie a recitačné kolektívy mládeže a dospelých

divadlo poézie o tom, že: “aj my sme už!”

Prahneme po kráse, za ktorou sa všetci obzrú. Prirodzenosť je tabu a intimita vecou verejnou. Máme nenaplnené túžby a sme naplnené pochybnosťami o sebe. V zrkadle hľadáme obraz vlastnej duše zmaľovanej špirálou Wonderlash.

Nenávidíme vlastné telo a svoje pravé JA skrývame pred svetom v hrudnom koši.

Dokedy ešte?

Dovtedy, pokým okolím vykričané komplexy nepritlačíme k zemi a vzdorovito nepovieme: “UŽ DOSŤ!”

Prihlášky a postup na festival

Do hlavného programu festivalu postupujú víťazi celoštátnych postupových prehliadok vyhlasovaných Národným osvetovým centrom:

Belopotockého Mikuláš 2024

Celoštátne kolo: 6. – 9. júna 2024 v Liptovskom Mikuláši

FEDIM 2024

Celoštátne kolo: 31. mája – 2. júna 2024 v Tisovci

Zlatá Priadka 2024

Celoštátne kolo: 5. – 8. júna 2024 v Šali

Hviezdoslavov Kubín 2024

Celoštátne kolo: 18. – 22. júna 2024 v Dolnom Kubíne

Postup z iných festivalov

Právo odporučiť inscenáciu do hlavného programu majú aj celoštátne slovenské divadelné súťaže a festivaly, ktoré splnia tieto podmienky:

  1. Za posledných 10 rokov má prehliadka preukázateľne usporiadaných aspoň 5 ročníkov.
  2. V programe sú v posudzovanom ročníku inscenáciami zastúpené minimálne 4 samosprávne kraje a zároveň sa na prehliadke v posudzovanom ročníku súťažne zúčastní aspoň 8 inscenácií.
  3. Má súťažný charakter a odborná porota spomedzi účastníkov určuje víťaza podujatia.
  4. Predstavenia hodnotí minimálne 3-členná odborná porota zložená z aktívnych odborníkov z divadelnej oblasti s adekvátnou viacročnou praxou.

O zaradení do programu Scénickej žatvy rozhodne na prelome júna a júla programová rada festivalu.

V prípade, že váš festival splnil tieto podmienky a máte záujem o prihlásenie víťaznej inscenácie do programu Scénickej žatvy, kontaktujte, prosím, programového riaditeľa festivalu Mateja Moška na adrese matej.mosko@nocka.sk.

Zahraničná sekcia/Foreign section

V prípade, že máte záujem prihlásiť svoju inscenáciu do zahraničnej sekcie festivalu, kontaktujte prosím programového riaditeľa festivalu na adrese matej.mosko@nocka.sk. K e-mailu priložte, prosím, informácie o predstavení, technické špecifikácie, fotografie a v ideálnom prípade aj link na video.

Do you want to send us an application of your performance? Please contact the head of programme Matej Moško directly using email address matej.mosko@nocka.sk. Please attach the basic information, technical specifications along with some photos and preferably a link to the video of your perfomance.

O festivale

Scénická žatva je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Toto podujatie sa koná pravidelne koncom augusta v Martine. Je to prehliadka, ktorá je vyústením práce niekoľkých stoviek, ba tisícok divadelných súborov a jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na postupových okresných, krajských a celoslovenských prehliadkach. Scénická žatva je vrcholnou prehliadkou tvorby domácich súborov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla (činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla, divadla dospelých hrajúcich pre deti, divadla mladých, detskej dramatickej tvorivosti, divadla poézie a umeleckého prednesu). Jednou z hlavných aktivít Scénickej žatvy je vzdelávanie v neprofesionálnom divadle. Do procesu odborného vzdelávania sa zapájajú aj profesionálni dramaturgovia, režiséri, herci, scénografi a teatrológovia. Toto podujatie sa prostredníctvom sprievodných akcií (výstavy, prednášky, koncerty a vystúpenia na uliciach, vo festivalovom stane atď.) otvára nielen divákom divadelných predstavení, ale je aj pestrým kultúrnym podujatím pre obyvateľov a návštevníkov mesta i regiónu.

Hlavný organizátor

Spoluorganizátori

Finančne podporili