Dielňa kostýmovej tvorby so Zuzanou Hudekovou

Hlavným motívom bude „strach“, každý účastník si sám navrhne a vytvorí objekt, ktorý predstavuje jeho/jej vnútorný strach. Zdrojom inšpirácie pre nás bude ilustrovaná kniha pre mládež Sedem strašidiel pod posteľou (Alma y los siete monstruos) autoriek Iria G. Parente a Selena M. Pascual. Cieľom workshopu bude vytvoriť objekt, ktorý môže byť hereckým partnerom a zároveň kostýmom, ktorý sa dá obliecť. Naším zámerom bude hľadanie novej funkcie kostýmu a objektu, ktorý aktívne tvorí dej, stáva sa partnerom a dokonca hlavným iniciátorom predstavenia.

Kedy

od 28. do 31. augusta, vždy dopoludnia

Cena za workshop

50 € bez ubytovania

lektorka Zuzana Hudeková 539x543

O Zuzane Hudekovej

Zuzu Hudek vyštudovala scénografiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvovala štipendijný pobyt v Krakove a ukončila postgraduálne štúdium scénografie v holandskom Groningene. Vytvorila scénografie a kostýmy k viacerým produkciám na Slovensku, v Holandsku a Maďarsku. Ako kostýmová a scénická výtvarníčka spolupracuje najmä na tanečných produkciách, predstaveniach pre deti a mládež, hendikepovaných a ľudí bez domova. Je prezidentkou slovenského centra OISTAT a členkou Costume Design Sub-commission. Aktívne prezentuje svoju tvorbu a výskum na medzinárodných konferenciách (Mexiko City, Antverpy, Praha, platforma Critical Costume). Momentálne sa zaoberá funkciou a premenou kostýmu v tanečnej performancií.

Od roku 2007 pracuje ako lektorka výtvarných a dramatických umení na súkromných medzinárodných školách. Ako výtvarníčka spolupracovala s Divadelným Ústavom na európskom projekte Platform 11plus, ktorý bol zameraný na vznik nových divadelných produkcii pre mládež. K jej vlastným autorským projektom patria 15MINMUM (Holandsko), ktorý bol ocenený holandskou porotou na festivale Jonge Harten. V zahraničí vytvorila dva autonómne projekty ANDEND (Holandsko) a inštaláciu BOYS&GIRLS (Portugalsko). Na domácej scéne uviedla performanciu TRI-ŠTYRI OPICE a tanečný projekt METAMORFÓZY.

Viac: www.zuzuhudek.com

Prihláška na Tvorivú dielňu

Prihlasujem sa na dielňu