Dielňa PROcesem k PROduktu s Pavlom Skálom

Behom semináru si každý z nás prejde cestou od témy k divadelnému tvaru. Je produkt dôležitejší než proces? Čo ponúka proces? Možno, že skrt proces hereckej tvorby môže človek viac poznať kým je. Môžeme byť v inscenácii slobodní a prítomní. Môžeme sa hrať i počas procesu inscenácie? Zažite sebapoznávanie prostriedkami, ktoré dramatická výchova ponúka. Seminár je vhodný nielen pre pedagógov dramatickej výchovy ale i pre všetkých ostatných.

Kedy

od 28. do 31. augusta, vždy dopoludnia

Cena za workshop

50 € bez ubytovania

lektor Pavel Skála 539x543

O Pavlovi Skálovi (CZ)

Pavel Skála je pedagóg Základnej umeleckej školy F. L. Gassmanna v Moste, absolvent magisterského programu DAMU (katedra výchovnej dramatiky), lektor, otec troch dcér, vášnivý kuchár a milovník LEGA. Momentálne si dokončuje doktorát na tému Analýza, komparácia a aplikácia metód dramatickej výchovy pri transformácii verejného priestoru. Divadlu sa vanuje od roku 2003, založil dva divadelné festivaly – PřeMostění a NaNečisto. Spoločně s Barborou Gréeovu založil nezávislú scénu Divadelní klub Školka. Hraje v Divadle Brambůrky. Študentské súbory pod jeho vedením získali okrem rôznych ocenení i cenu Pavla Dostála, cenu za prínos českému amatérskému divadlu.

Prihláška na Tvorivú dielňu

KAPACITA NAPLNENÁ