Štylisticky o divadle s Dianou Laciakovou

Po sérii úspešných kritických workshopov pod názvom javisko.sk sa tentokrát detailnejšie pozrieme na samotný proces tvorby textu. Potrebujete pre svoju inscenáciu či podujatie anotáciu? Píšete reportáže, reflexie z festivalov? Potrebujete opísať tvorivú činnosť, divadelný projekt? Každý text by mal nejako vyzerať a znieť. Na tvorivej dielni si spoločne so šéfredaktorkou platformy javisko.sk vyskúšate rôzne žurnalistické žánre, s ktorými sa pri práci s divadlom môžete stretnúť.

Seminár je určený pre všetkých, ktorí píšu alebo chcú písať o divadle.

Kedy

od 28. do 31. augusta, vždy dopoludnia

Cena za workshop

50 € bez ubytovania

lektorka Diana Laciaková 539x543

O Diane Laciakovej

Teatrologička, slovakistka a estetička. Pôsobí v Národnom osvetovom centre ako šéfredaktorka platformy pre neprofesionálne divadlo a umelecký prednes javisko.sk. Od roku 2006 pracuje pre Akademický Prešov – Súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov. Od roku 2018 je členkou výboru Slovenského centra AICT; v rokoch 2018 – 2024 bola koordinátorkou projektov Monitoring divadiel a Monitoring teatrologickej literatúry. Zameriava sa na témy súčasného a alternatívneho divadla, dokumentárneho divadla, divadla a estetiky. Zaoberá sa tiež divadlom poézie, umeleckým prednesom a fenoménom študentského a ochotníckeho divadla. Spolupracuje s RTVS, VŠMU, Divadelným ústavom a ďalšími kultúrnymi, pedagogickými a osvetovými inštitúciami. Venuje sa lektorskej a porotcovskej činnosti a tiež jazykovej redakcii umeleckých a odborných textov.

Prihláška na Tvorivú dielňu

Prihlasujem sa na dielňu