Základy tvorby fyzické partitury s Hanou Varadzinovou

Dielňa prebehne pod vedením Hany Varadzinovej, členky súboru Farma v jeskyni. Fyzická partitúra je základnou a individuálnou artikuláciou tanečníka, herca alebo performera na scéne. Akcia ktorá vznika, je nesená pohybom tela alebo hlasu. Na dielni sa zameriame na líniu telo-rytmus-hlas a na vzťahy medzi vnútornou štruktúrou a vonkajšou kompozíciou akcie, medzi rytmom a významom, medzi živou prítomnosťou a precíznou fixáciou. Účastníci sa zoznámia s rôznymi spôsobmi tvorby partitúr, s tréningom fyzických kvalít a vnútorných intencií.

Kedy

od 28. do 31. augusta, vždy dopoludnia

Cena za workshop

50 € bez ubytovania

lektorka Hana Varadzinová 539x543

O Hane Varadzinovej (CZ)

Hana Varadzinová je  performerka a lektorka. Absolvovala štúdium herectva na JAMU (Brno) a doktorandské štúdium na DAMU (Praha). Je zakladajúcou členkou Farmy v jeskyni a podieľala sa na všetkých inscenáciách súboru ako herečka/speváčka či asistentka réžie.

Prihláška na Tvorivú dielňu

KAPACITA NAPLNENÁ