Deti kričia – stop rodičom!

Redakčný rozhovor: Úschovňa (Silvia Svákusová a kol.) • DDS Bodka pri ZUŠ, Veľký Krtíš • Víťaz celoštátnej súťaže Zlatá priadka 2023

Téma medzigeneračných konfliktov detí a rodičov siaha až k počiatkom sveta. Len si spomeňme na rebéliu Adama s Evou, ktorí jedli jablko napriek zákazu svojho otca – a že to nebol hocijaký otec, ale otec boží. Aj v dráme naprieč storočiami vidíme takých hádok a sporov plné priehrštia – nie všetky deti sú drsné ako Elektra s Orestom, ktorí nezhody s matkou vyhrotili až do extrému, ani všetci rodičia nie sú takí prísni ako Bernarda Alba, ktorá zakazuje svojim dcéram vystrčiť nos z domu, no podobných prípadov je dramatická spisba plná.

Skrátka je to téma večná a preto i vďačná – preto sa jej tentoraz chopil veľkokrtíšsky DDS Bodka pod vedením Silvie Svákusovej. Z rozhovoru s ňou vyplynulo, že manifest proti rodičom, ktorí v príbehu odložia deti do úschovne ako ťažkú obťažujúcu batožinu, pôvodne vznikol ako autorský protestsong celkom iného súboru ešte pred covidom. Ale keďže, ako sme už naznačili, ide o tému univerzálnu, podľa Silvie sa na vzniknuvší scenár chytila aj nová generácia detí v súbore, ktorá predlohu obohatila o vlastnú optiku. Tá však nie je čierno-biela: „V dialógu sme prišli na to, že nie sú zlé ani deti, ani rodičia, že rodičia to mnohokrát myslia dobre a na druhej strane deti tiež neraz skomplikujú veci rodičom. Rozprávali sme sa ale, ako rodičia reagujú, keď majú problém s dieťaťom, že najľahšie je ho odložiť niekam bokom, takže úschovňa nám poslúžila ako celkom pekná metafora.“

Obavy dať rodičom takúto divadelnú spätnú väzbu, ktorá neraz zachádza až na hranu citlivých otázok a vážnych obvinení, deti nemali, skôr ich mala ona: „Povedali, že to nie je výčitka, ale že len pomenúvajú, ako to je, že raz urobia chybu deti a raz rodičia, tak prečo sa o tom nerozprávať.“ Nadôvažok si počas procesu uvedomila aj vlastné rodičovské chyby, takže prácu na inscenácii považuje za posúvajúcu a očisťujúcu pre obe strany. Na provokatívnu otázku, či by tiež niekedy mala chuť zatvoriť svoje deti alebo divadelné deti do takej úschovne, odpovedá úprimne: „Mala by som povedať, že niee… ale mnohokrát áno a neraz možno reagujem skratovo, ale to asi všetci. Hlavné je, že si to potom uvedomíme, že nám to príde trochu ľúto a že kolobeh lásky pokračuje ďalej, lebo to je najdôležitejšie.“ A to je aj pekná pointa tohto rozhovoru, preto milí rodičia a milé deti – aj keď sa občas hádate, neviete sa vystáť, neposlúchate alebo ste neposlúchaní – spomeňte si na to, čo je najdôležitejšie!

Maš.

Instant manuál k časovanej bombe

Recenzia porotcu: Úschovňa (Silvia Svákusová a kol.) • DDS Bodka pri ZUŠ, Veľký Krtíš • Víťaz celoštátnej súťaže Zlatá priadka 2023

Úschovňa (DDS Bodka) 1

Úschovňa

O predstavení: Úschovňa (Silvia Svákusová a kol.) • DDS Bodka pri ZUŠ, Veľký Krtíš • Víťaz celoštátnej súťaže Zlatá priadka 2023