Falangir nie je od slova falangy!

Redakčný rozhovor: Spojenia (kolektív) • Divadlo Falangir, Kostolište • Zlaté pásmo v súťaži Zlatá priadka 2023

Koncentrácia inscenácií, ktoré na Scénickej žatve predostreli vážne témy šikany v kolektíve či toxického domáceho prostredia naznačuje, že by sme mali ako spoločnosť zbystriť pozornosť. Aj psychológovia varujú, že počas covidu a po ňom alarmujúco narástli prípady psychologických problémov, dokonca pokusov o samovraždu u detí a mladistvých. Ako hovorí režisérka súboru Falangir s pôvabne nezvyčajným menom Beina Reifová, je to jav, ktorý nemôžeme obísť ani v divadle. A hoci ona sama sa spracovávaniu traumatizujúcich tém vyhýbala, keď natrafila na knihu Spojenia a začala sa ňou zaoberať spolu so súborom, zistila, že situácia je ešte vážnejšia, než by očakávala. Napokon to potvrdzujú aj viaceré medializované prípady šikany na Slovensku.

Pozitívom je, že na Žatve sa aj tento rok zišlo toľko mladých súborov, vrátane toho malackého, ktoré pôsobia na javisku zohrato a súdržne a môžeme veriť, že im ani nenapadne vysmievať sa zo svojich kamarátov a kamarátok a ubližovať im. Ba môžeme sa nádejať, že aj ich diváci budú po zhliadnutí predstavení empatickejší a všímavejší voči neprávostiam, ktorým niekto iný čelí. Aj to je jednou z ambícií súboru – nechcú robiť divadlo, ktoré by bolo iba vtipné a páčivé, ale aj také, ktoré bude znepokojovať diváka (a nielen toho malackého) a bude vytvárať priestor pre experiment. Za týmto účelom si prizývajú aj hosťujúcich tvorcov – napríklad Alfréda Swana, Karola D. Horvátha, či mladý talent – Pavla Viechu (niekdajšieho redaktora festivalového denníka, pozn. red.).

Ďalším pozitívom je, že divadelný súbor Falangir, napriek tomu, že nemá ideálne zázemie, má okolo 60 členov a očividne prosperuje. Hoci do kulturáku sa dostanú len vtedy, keď tam nie je svadba alebo jogínky, začali organizovať festival Regio Pompa, na ktorom okrem predstavení prebiehajú aj tvorivé dielne s nám žatevníkom známymi lektormi ako Jakub Molnár či Filip Hajduk (ktorých si údajne frekventanti veľmi pochvaľovali).

A mimochodom, vedeli ste, že falangir je po záhorácky „vetroplach“? Ja nie, a tak som sa na odľahčenie rozhovoru po úvodnom pesimizme opýtala na pôvod názvu súboru. Genéza súvisí s tým, že členovia súboru sú vždy kdesi rozlietaní, neobsedia na mieste, a tak sa zrodilo toto pomenovanie. Prajeme im teda aj do ďalšej sezóny tvorivý rozlet a priaznivý divadelný vietor!

Maš.

Teo a kolektívny šikanátor

Recenzia porotcu: Spojenia (kolektív) • Divadlo Falangir, Kostolište • Zlaté pásmo v súťaži Zlatá priadka 2023

Spojenia (Falangir) 1 foto Roman Artim

Spojenia

O predstavení: Spojenia (kolektív) • Divadlo Falangir, Kostolište • Zlaté pásmo v súťaži Zlatá priadka 2023