Intelektuáli dnes nič nezmôžu?

Recenzia porotcu: Sex (Pavel Kohout) • Ochotnický spolek ŽUMPA, Nučice

Politické zemetrasenia, ktoré poslednú dekádu pociťujeme, už v nás vyvolávajú iba cynický úškrn. Nemáme lídrov, ktorí by boli schopní čeliť globálnym krízam (alebo sa aspoň kultivovane správať!), zatiaľ čo intelektuálna elita poväčšine čupí vo svojich brlohoch obklopená filozofickými knihami a spálenými klobáskami.

Záverečné predstavenie tohtoročnej Scénickej žatvy v podaní hosťujúceho spolku Žumpa z Česka tento marazmus hlúposti zobrazuje s tragikomickou presnosťou. Ochotníci si na to zvolili zabudnutý text renomovaného dramatika Pavla Kohouta Sex z roku 1976. Modelovú jednoaktovku, kde šesť disidentov (ktorých predobrazmi boli reálni spisovatelia a signatári neskoršej Charty 77) plánuje vyhodiť do vzduchu vlak ako prejav odporu voči totalitnému režimu.

Režisér Jaroslav Kodeš s dramaturgičkou Petrou Richter Kohutovou stavili karty na samotnú silu textu, ktorý je plný zámerne ukecaných frkov ako z krčmového klábosenia, no zjavujú sa tam aj mnohé narážky a filozofické postoje. Jeho herecké naplnenie je presvedčivé. Protagonisti sa nepokúšajú napodobniť Havla či Klímu, ale svojskými komickými prostriedkami vytvárajú skôr fušerské karikatúry. Občas však v danom konaní už hrajú výslednú emóciu a nie vnútorný prerod a niekedy spadajú do zbytočného afektu a „tlačia na pílu“. Inscenácii by pomohlo aj zamyslieť sa nad možným budovaním napätia. Šestica nepociťuje žiadne dusno či ponorkovú chorobu a až v závere sa z nich stávajú ustráchané deti (čo je však silný a trpký moment).

Ako sa teda aj proti dnešnému politickému režimu postaviť? Zdá sa, že nie za pomoci inteligencie, aspoň nie tej, ktorá nie je ochotná vymyslieť realizovateľný plán revolúcie. Ako však ukázať voličom plnohodnotnú alternatívu? Na to už musí prísť publikum samo.

Jakub Molnár

Sexy buřt

Redakčný rozhovor: Sex (Pavel Kohout) • Ochotnický spolek ŽUMPA, Nučice

Sex (ŽUMPA) 1

Sex

O predstavení: Sex (Pavel Kohout) • Ochotnický spolek ŽUMPA, Nučice