Medzi putovačkou, klauniádou a správou o situácii

Recenzia porotcu: Otec so zemiakovým pyré (Etgar Keret) • Divadlo mladých Šesť pé, Partizánske • Zlaté pásmo v súťaži FEDIM 2023

Každému sa to môže stať. Každý sa s tým nejako musí vyrovnať. Teda bolo by to lepšie, ak by sa vyrovnal, ako by sa mal umárať. Strata. Divadlo mladých Šesť Pé o takejto strate rodiča hovorí vďaka spracovaniu poviedky Etgara Kereta Otec so zemiakovým pyré.

Je v tom absurdný humor, je v tom čosi láskavé, kdesi sa šuchne čosi slzivé, kdesi sa votrie čosi nevídané a na konci je zmierenie sa. Absurdnosť situácií, nájdenie tej zvláštnej osi mimo os je u Kereta kľúčové.

Pre divadlo Šesť Pé je to cesta k istej klauniáde, oživenej putovačke. Aj v Kafkovi sa postava premení na nepríjemný hmyz. Tam je pri absurdne pocit odcudzenia. Tu u Kereta je premena na králika a ostáva pocit pochopenia. Zdá sa, že králik môže reprezentovať toho imaginárneho kamaráta, ktorého si dieťa vytvorí v nejakom veku, aby malo svoje väzby a mohlo s niekým zdieľať svoje najhlbšie vnútorné pocity. Teda v skratke sa zrodí nejaký nový špeciálny svet. A to je priestor pre divadlo.

Keď skúmam svet inscenácie Otec so zemiakovým pyré, vnímam, že je v ňom dôležité priamo rozprávať príbeh, že situácie pracujú s náznakom, s imaginárnou predstavou objektu, ale zároveň aj ilustratívne. Radosť je radostná, útek bicyklom je útek bicyklom, neviditeľní králici sa neviditeľne hrajú. Cirkus popisuje svoje atrakcie. Každá nová situácia je popisom a opisom. Akoby opisovanie situácie bolo dôležitejšie ako to, čo sa deje a ako sa to deje Ele, ktorá zjavne prežíva odchod jedného rodiča.

S vervou sa pred ňou deje oživenie jej vnútorného sveta. Od otca králika, cez cirkus, všetky bábky, komiksových hrdinov, roztrojenie vedomia Ely. Nehľadám prečo, to vo svete absurdných spojení nie je nutné, ale zamýšľam sa nad spôsobmi. Všetko vychádza z magickej zásteny, vracia sa za ňu. Svet okolo nej krúži, ona je jeho súčasťou. Chvíľu sa zdá byť na pochybách, čo je realita, čo je predstava. Kde sa predstava vzťahuje k realite. A kde a kedy vôbec nastáva realita. Nastáva vôbec? A či to vôbec ako divák potrebujem vidieť, je moja vlastná otázka.

Pri tomto sústredení sa na vypovedanie o strate sa občas stráca zamyslenie nad spôsobom a tým, čo sa deje vo vnútri. Prečo sa vlastne Ela nakoniec vrátila domov? Aká sa nakoniec vrátila k sebe? Ako došlo k tej kľúčovej premene a tomu zásadnému prijatiu? Inscenácia klaunsky preplachtí priestorom, podá správu o situácii a aj ukáže silných interpretov schopných hrať sa s týmito princípmi. Zdá sa však, že je to akosi bez nadstaby, tvorcovia iba s veľkou, intenzívnou a disponovanou silou a chuťou ostávajú pri vypovedaní príbehu.

Miriam Kičiňová

Absencia otca spôsobuje vegetariánstvo

Redakčný rozhovor: Otec so zemiakovým pyré (Etgar Keret) • Divadlo mladých Šesť pé, Partizánske • Zlaté pásmo v súťaži FEDIM 2023

Otec so zemiakovým pyré (Šesť pé) 1

Otec so zemiakovým pyré

O predstavení: Otec so zemiakovým pyré (Etgar Keret) • Divadlo mladých Šesť pé, Partizánske • Zlaté pásmo v súťaži FEDIM 2023