Cholesterol

Divadelný súbor DISK, Trnava
Program nie je vhodný pre osoby mladšie ako 15 rokov.
Autori:
Blaho Uhlár a kolektív
Súťaž:
Víťaz kategórie I. Prúdy súčasného divadla na celoštátnej súťaži Belopotockého Mikuláš 2023
Kedy:
Sobota 2. 9. 2023 o 17:00 hod.
[70']
Kde:
Cholesterol (DISK) 1

Sedem hercov nás vťahuje do svojho vnútorného sveta, v ktorom sa miešajú banálne rozhovory s nutkavými obsesiami, úvahy o nenávisti a láske, vzťahy nežné, ale aj veľmi surové. Súbor sa naďalej vyjadruje svojím typickým originálnym jazykom, či už skutočným, alebo pohybovým, so značnou dávkou expresívnosti. V tomto prípade používa aj expresionistické prvky vo výtvarnom poňatí inscenácie. „Termín expresionizmus je často vykladaný ako ,pocit úzkosti‘, čo súvisí s tým, že väčšina expresionistických diel je neveselá, a tento pocit sa snaží navodiť“ … je to „nadčasová tendencia, ktorá sa prejavuje v umení v určitých zvratových obdobiach ako reakcia na nepokojnosť doby“.

O divadelnom súbore DISK

Divadelný súbor Kopánka (skratka DISK) pôsobí na slovenskej amatérskej divadelnej scéne od roku 1955. Činnosť DISK-u sa začala inscenovaním divadelných hier slovenských a svetových autorov. Súbor najprv hral v divadelnej sále na Oratóriu na Kopánke a od konca 70. rokov v Kultúrnom dome na Kopánke v Trnave, kde hráva dodnes. Rozhodujúci obrat v činnosti DISK-u nastal v roku 1986, keď začal spolupracovať s Blahom Uhlárom, novým umeleckým vedúcim a režisérom. Pod jeho vedením sa DISK zameral na autorské divadlo, priniesol aktuálne témy a stal sa jedným z priekopníkov nového smeru v slovenskom divadle – polytematickej dekompozície.

Súbor počas svojej 68-ročnej nepretržitej činnosti uviedol 77 premiér a viac ako 1 300 repríz inscenácií. 4x získal cenu za najlepšiu ochotnícku inscenáciu v republike – Cenu za tvorivý čin roka. Hosťuje po celom Slovensku a v zahraničí.

Réžia a dramaturgia: Blaho Uhlár
Scénografia a kostýmy: Miriam Struhárová
Hudba: Lucia Piussi
Svetlá: Blaho Uhlár
Zvuk: Missi Lochman

Obsadenie
Monika Babicová, Sofia Klebanová, Martina Mareková, Veronika Ostatníková, Ľubomír Burgr a Peter Tilajčík

C27H45OH

Redakčný rozhovor: Cholesterol (Blaho Uhlár a kolektív) • Divadelný súbor DISK, Trnava • Víťaz kategórie I. Prúdy súčasného divadla na celoštátnej súťaži Belopotockého Mikuláš 2023

Kabaretná vagína Blaha Uhlára

Recenzia porotcu: Cholesterol (Blaho Uhlár a kolektív) • Divadelný súbor DISK, Trnava • Víťaz kategórie I. Prúdy súčasného divadla na celoštátnej súťaži Belopotockého Mikuláš 2023