What will become of this?

MénTrga, Glej Theatre, Ľubľana
Kedy:
Sobota 2. 9. 2023 o 16:00 hod.
[30']
Kde:
What will become of this (Glej) 1

Predstavenie je kytica. Kytica rôznych zdanlivo nesúvisiacich myšlienok, konceptov a príbehov. Jednotlivé kvety v kytici reprezentujú idey, ktoré by ste mali vidieť, premýšľať o nich, vnímať ich v novom svetle a mali by vyvolávať provokatívne otázky.

To, čo je dôležité, sme dali na javisko – príbehy, ktoré potrebujete počuť, ktoré inšpirujú. Divadlo by malo byť zrkadlom spoločnosti.

Spoločnosti? Máš na mysli ten chaos, ktorý označujeme slovami ako kultúra a ľudstvo?

Čo je dosť dôležité pre rozdrobenú spoločnosť, dosť úderné, dosť naliehavé, aby to malo zmysel inscenovať? Ak siedmi z nás nesúhlasia, čo má robiť 7 miliárd ľudí?

Ak záleží na všetkom, tak už nezáleží na ničom.

O divadelnom súbore MénTrga

méntrga stôl s korytom na miesenie: preosiať múku do mentrgy; sedel na lavici vedľa mentrgy

Pod záštitou (spolu-)partnera Vida Klemeneca (a jeho asistenta Vejpa) sa kolektív siedmich členov vybral cestou výskumu. Skupina siedmich ako organizmus vzniká a vzniká. Prebúdza sa, aby skúmala vlastný umelecký prejav. Ako dieťa, ktoré si zvyká na oslepujúce svetlo tohto sveta. Ako dieťa, ktoré kričí, aby našlo svoj vlastný hlas. Aby bol ich názor počutý či dokonca vypočutý, masa cesta vykvasí cez okraj stola. Skupina (nad)tvorí s túžbou zrodiť niečo nové. Na jar. Pôrod nikdy netrval tak dlho.

Autori a performeri: MénTrga / Ota Breza, Enja Zobarič, Eva Karolina Soršak, Jerica Smrečnik, Špela Polak, Tristan Dragan, Zala Gazvoda
Mentor: Vid Klemenc
Produkcia: Gledališče Glej

Vpogled do slovinského gledališťa

Redakčný rozhovor: What will become of this? • MénTrga, Glej Theatre, Ľubľana

Z pramatky všetko prichádza, k pramatke sa všetko vracia

Recenzia porotcu: What will become of this? • MénTrga, Glej Theatre, Ľubľana